Teritoriju pārvaldība

Izmaiņas noteikumos par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu

MK, Noteikumi,  Nr. 905
11.08.2009

Ministru kabineta Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumi Nr.506 „Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu” nosaka, ka pa dzelzceļu pārvadājamo tranzīta un importa kravu kontroli veic Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija.
Tagad noteikts, ka Sanitārās robežinspekcijas funkcijas pilda Pārtikas un veterinārais dienests.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana