Teritoriju pārvaldība

Sagatavoti grozījumi normatīvajos aktos par veterinārajai kontrolei nepakļautas pārtikas ievešanu

MK, Noteikumi,  Nr. 908
11.08.2009

Tā kā, reorganizējot Pārtikas un veterināro dienestu, ir nolemts Sanitāro robežinspekciju likvidēt kā atsevišķu struktūrvienību un iekļaut to Pārtikas un veterinārajā dienesta centrālajā aparātā, ir sagatavoti grozījumi normatīvajos aktos, kuros ir minēta Sanitārā robežinspekcija.
Ministru kabineta noteikumu projekta sagatavošanas mērķis ir noteikt, ka Sanitārās robežinspekcijas funkcijas pilda Pārtikas un veterinārais dienests un, ņemot vērā Pārtikas un veterinārā dienesta struktūras optimizāciju.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana