Teritoriju pārvaldība

Atvieglo projekta uzsākšanas procedūras Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem un maina pasākuma "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" projektu atlases kritērijus

MK, Noteikumi,  Nr. 915
11.08.2009

Jaunā noteikumu redakcija paredz, ka atbalsta pretendentam projekta īstenošanas uzsākšanai vairs nav vajadzīgs līgumas ar Lauku atbalsta dienestu, bet to var sākt darīt pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu un atbalsta piešķiršanu stāšanās.
Tāpat mainīti pasākuma projektu atlases kritēriji, jo tā lēma  2009.gada 27.jūnijā Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam Uzraudzības komiteja

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana