Teritoriju pārvaldība

Turpmāk atbalsta saņēmējs neslēgs līgumu ar Lauku atbalsta dienestu

MK, Noteikumi,  Nr. 932
18.08.2009

Noteikumu projekts samazinās administratīvo slogu un būtiski atvieglos atbalsta saņemšanas kārtību, vairs neietverot prasību par līgumu slēgšanu atbalsta saņemšanai.


Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” ietvaros”” (turpmāk – noteikumi) paredzētā atbalsta vispārējie administrēšanas nosacījumi tiek noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.298 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai”.
Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumi Nr.298 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumi Nr.664 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” tiek apvienoti, un Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” ir izsludināts 2009.gada 2.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē, prot. Nr.13 37.§, VSS-543. Pārskatus par projekta īstenošanas rezultātiem un par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem atbalsta saņēmējs iesniedz, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Lauku atbalsta dienestu.
Tā kā noteikumos paredzētā atbalsta vispārējie administrēšanas nosacījumi tiek būtiski mainīti, Zemkopības ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” ietvaros”” (turpmāk – noteikumu projekts).
Tā kā turpmāk atbalsta saņēmējs neslēgs līgumu ar Lauku atbalsta dienestu, tad noteikumu projektā tiek atrunāta pārskatos par projekta īstenošanas rezultātiem un par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem ietveramā informācija un to iesniegšanas kārtība.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana