Teritoriju pārvaldība

Izmaiņas epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība

MK, Noteikumi,  Nr. 987
01.09.2009

Precizēts uzraudzības un kontroles pasākumu izpildītājs


Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.127 „Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība” noteikts, ka uzraudzības un kontroles pasākumus nodrošina Pārtikas un veterinārā dienesta veterinārais inspektors.
Noteikumu sagatavošanas mērķis ir noteikt, ka uzraudzības un kontroles pasākumus nodrošina Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana