Teritoriju pārvaldība

Ar 1. oktobri plāno ieviest PVN izvēles normas

Elīna Dobulāne, LR Finanšu ministrija (FM)
10.09.2009

Lai ieviestu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izvēles normas, valdība otrdien, 8. septembrī, atbalstīja Finanšu ministrijas sagatavotus grozījumus likumā par PVN.  
Paredzams, ka likums par PVN tiks papildināts ar šādām PVN piemērošanas izvēles normām:
• apliekamo personu iespēju apvienoties PVN maksātāju grupā jeb tā sauktajā PVN grupā;
• tiesībām samazināt budžetā maksājamo nodokļa summu par zaudētā parāda nodokļa summu;
• īpašo nodokļa režīmu preču importa darījumos.
Apliekamo personu apvienošanās PVN grupā rada iespēju vairākiem viena koncerna uzņēmumiem Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegt vienu PVN deklarāciju un savstarpēji veiktajiem darījumiem nepiemērot PVN. Šī izvēles norma ļaus efektīvāk strādāt cieši saistītiem uzņēmumiem, kā rezultātā tiks atvieglotas administratīvās procedūras.
Tiesības samazināt budžetā maksājamo nodokļa summu par zaudētā parāda nodokļa summu nozīmē iespēju, izpildoties vairākiem nosacījumiem, saņemt no valsts budžeta atpakaļ PVN summas par zaudētiem parādiem. Tas veicinās uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtības ievērošanu, kā arī paaugstinās VID informētību par apliekamo personu zaudētiem parādiem.
Savukārt, ieviešot īpašu PVN režīmu preču importa darījumos, tiek radīta iespēja, izpildot vairākus nosacījumus, saņemt no VID atļauju, lai atliktu muitas deklarācijā aprēķinātās valsts budžetā maksājamās PVN summas par iekšzemē no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētajām precēm, tās izlaižot brīvam apgrozījumam, samaksu līdz tās uzrādīšanai atbilstošā taksācijas perioda PVN deklarācijā. Paredzams, ka īpašā PVN piemērošanas kārtība preču importam veicinās loģistikas centru veidošanos Latvijā, palielinās tranzīta kravu plūsmu caur Latviju, kas varētu palielināt ārvalstu investīciju ieplūšanu Latvijā un paaugstināt Latvijas konkurētspēju salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm.
Plānots, ka izmaiņas stāsies spēkā šā gada 1. oktobrī. Par grozījumiem likumā vēl jālemj Saeimai.

LR Finanšu ministrija (FM)

x

Paroles atgadināšana