Teritoriju pārvaldība

Par ES atbalstu krējuma un sviesta iepirkuma pārstrādei no intervences krājumiem par pazeminātām cenām

MK, Noteikumi,  Nr. 1084
22.09.2009

Normatīvā akta projekta būtība paredz atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumus Nr.216 „Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība krējuma, sviesta vai augsta tauku satura sviesta iegādei par pazeminātām cenām” ar 2009.gada 1.jūliju.
Tā kā Latvijā līdz šim brīdim šī atbalsta shēma nav izmantota, nav nepieciešams paredzēt nosacījumus saskaņā ar Komisijas 2009.gada 29.maija Regulas (EK) Nr.452/2009, ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 īstenošanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū, 1.pantu, kas paredz piemērot Komisijas 2005.gada 9.novembra Regulas (EK) Nr.1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr.1255/1999 īstenošanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū, IV nodaļu, t.i., turpināt atbalsta maksājumus par sviesta piegādēm, kas veiktas, pamatojoties uz zīmēm ar derīguma termiņu līdz 2009.gada jūnijam (ieskaitot).

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana