Teritoriju pārvaldība

Izmaiņas vaislinieku un to bioprodukta sertifikācijā

MK, Noteikumi,  Nr. 1085
22.09.2009

Pašreiz, lai saņemtu sertifikātu, persona iesniedz šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijai dokumentus, tostarp arī Pārtikas un veterinārā dienesta izziņu par dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības plānā noteikto obligāto pasākumu izpildi.
Ciltsdarba valsts inspekcija var anulēt vaislinieku un bioprodukta sertifikātu vai uz laiku pārtraukt tā darbību.
Noteikumu 6.2. un 8.1.apakšpunktā Pārtikas un veterinārā dienesta izziņa ir aizstāta ar dokumentu, kas apliecina dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības plānā noteikto obligāto pasākumu izpildi, jo praktizējošs veterinārārsts par šo pasākumu izpildi izdara atzīmi dzīvnieka ciltsdokumentos.
Iepriekš minētie grozījumi ir nepieciešami, lai mazinātu administratīvo slogu fiziskām personām.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojumu Nr.184 „Par Ciltsdarba valsts inspekcijas reorganizāciju” Ciltsdarba valsts inspekcijas funkcijas, kas saistītas ar ciltsdokumentācijas anulēšanu, pārņem valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs”, tādēļ noteikumos Ciltsdarba valsts inspekcijas nosaukums ir aizstāts ar valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” nosaukumu.

 

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana