Teritoriju pārvaldība

Atvieglo pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” saņemšanu

MK, Noteikumi,  Nr. 1145
06.10.2009

Apstiprinātie noteikumi aizstāj iepriekšējos noteikumus „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai”.

Jaunajos noteikumos paredzēts atvieglot atbalsta saņemšanas procesu. Turpmāk, lai saņemtu atbalstu, vairs nebūs jāslēdz līgums ar Lauku atbalsta dienestu (LAD).

Tāpat noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai.

Pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, iegāde.

Uz atbalstu varēs pretendēt fiziska persona, kura ir meža zemes īpašnieks, kā arī juridiska persona, kuras pamatkapitālā privāta kapitāla daļas ir 50% vai vairāk un kura ir meža zemes īpašnieks. Tāpat uz atbalstu varēs pretendēt pašvaldība, kas ir meža zemes īpašniece vai pašvaldības kapitālsabiedrība.

Paredzēts, ka atbalsta sniegšana mežsaimniecībai kā nozarei veicinās mežsaimniecības konkurētspēju, efektivitāti un ilgtspējīgu attīstību.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana