Teritoriju pārvaldība

Grozījumi noteikumos atvieglos piekrastes zvejniekiem apvienošanos ražotāju organizācijās

Ilze Vabole, AgroPols
26.04.2016

Lai veicinātu maza apjoma piekrastes zvejā iesaistīto zvejnieku kopdarbību, nodrošinātu to ienākumus, celtu konkurētspēju, kā arī veicinātu šo zvejnieku darbības labāku atbilstību Kopīgajai zivsaimniecības politikai, valdība otrdien, 26.aprīlī, apstiprināja grozījumus noteikumos par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanu, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Rūta Rudzīte.

Ņemot vērā piekrastes zvejas uzņēmumu lielo sadrumstalotību, piekrastes zvejniekiem ir grūti izveidot ražotāju organizāciju saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, kas prasa organizācijā ietvert noteiktu daļu zvejnieku no visas Rīgas jūras līča piekrastes teritorijas. Tāpēc, lai veicinātu maza apjoma piekrastes zvejā iesaistīto kopdarbību un nodrošinātu stabilus ienākumus un konkurētspēju zvejniekiem, kas ir atkarīgi no šī zvejas segmenta, ir ierosināts noteikt īpašu kritēriju ražotāju organizāciju veidošanas iespēju paplašināšanai. Grozījumi noteikumos paredz Rīgas jūras līča piekrastes zvejas rajona iedalījumu mazākās teritoriālās vienībās, kas piekrastes zvejniekiem atvieglos apvienošanos ražotāju organizācijās.

Vienlaikus redakcionāli precizētas atsevišķas sadaļas iesniedzamajās atskaitēs par ražotāju grupu darbību, un ražotāju organizācijas izveidošanas veidlapa ir pielāgota jaunajiem grozījumiem.

Ministru kabineta noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.753 "Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un tās kontroles kārtība"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Ilze Vabole
AgroPols

x

Paroles atgadināšana