Teritoriju pārvaldība

Apstiprina noteikumus par maksimāli pieļaujamo transtaukskābju daudzumu pārtikas produktos

Agnese Gusarova, LR Veselības ministrija
17.05.2016

Otrdien, 17.maijā, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie noteikumi, kas paredz transtaukskābju ierobežošanu pārtikas produktos.* Noteikumi par transtaukskābju ierobežošanu attieksies gan uz Latvijā ražotiem, gan uz importētiem pārtikas produktiem, kas ir paredzēti izplatīšanai Latvijā, tai skaitā jaunās normas būs attiecināmas arī uz sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem.

Ierobežojumi izstrādāti ar mērķi uzlabot Latvijas iedzīvotāju uztura paradumus un tādējādi ilgtermiņā uzlabot sabiedrības veselības rādītājus. Pašreiz Eiropas Savienības (ES) normatīvie akti nenosaka maksimāli pieļaujamo transtaukskābju daudzumu pārtikas produktos, tāpēc par pieļaujamo transtaukskābju daudzuma noteikšanu pārtikas produktos ir atbildīgas pašas dalībvalstis. Latvija ir viena no pirmajām valstīm ES, kurā ir noteikti šādi ierobežojumi. ES valstīs līdzīgi normatīvie regulējumi transtaukskābju ierobežošanai pārtikas produktos šobrīd pastāv vien Dānijā, Austrijā un Ungārijā.**

Jaunās prasības piemēros pārtikas produktiem, kuru sastāvā ir transtaukskābes, kas ir radušās dažādos pārtikas ražošanas tehnoloģiskajos procesos, piemēram, hidrogenējot eļļu, pārtikas produktus cepot un karsējot eļļās, spiežot eļļas augstā temperatūrā u.c. Noteikumi neattieksies uz dzīvnieku izcelsmes taukiem un produktiem, kuru sastāvā transtaukskābes radušās dabiski un nav pievienotas pārtikas ražošanas procesos.

Maksimāli pieļaujamais transtaukskābju daudzums pārtikas produktos nedrīkstēs pārsniegt 2g uz 100g kopējā tauku daudzuma. Savukārt pārtikas produktiem ar samazinātu tauku daudzumu tiks piemērotas atsevišķas prasības. Pārtikas produktos, kuros kopējais tauku daudzums ir mazāks par 3%, transtaukskābju daudzums nedrīkstēs pārsniegt 10g uz 100g kopējā tauku daudzuma, savukārt pārtikas produktos, kuros kopējais tauku daudzums ir no 3% līdz 20%, to daudzums nedrīkstēs pārsniegt 4g uz 100g kopējā tauku daudzuma.

Pārtikas produktus, kuros pārsniegts noteiktais maksimāli pieļaujamais transtaukskābju daudzums, būs aizliegts izplatīt Latvijā, sākot ar 2018.gada 1.jūniju.

* Noteikumi par maksimāli pieļaujamo transtaukskābju daudzumu pārtikas produktos

** Ņemot vērā, ka ES ir vienots tirgus un brīva preču aprite, lai noteiktu ierobežojumus maksimāli pieļaujamajam transtaukskābju daudzumam pārtikas produktos, kas tiek ražoti un izplatīti attiecīgajā valstī, Latvijai bija nepieciešams saskaņojums ar Eiropas Komisiju. Š.g. 7.aprīlī Veselības ministrija saņēma informāciju no Ekonomikas ministrijas, ka Eiropas Komisija nav sniegusi komentārus vai iebildumus par Ministru kabinetu noteikumu projektu „Noteikumi par maksimāli pieļaujamo trans-taukskābju daudzumu pārtikas produktos” un tas ir uzskatāms par saskaņotu.

Agnese Gusarova
LR Veselības ministrija

x

Paroles atgadināšana