Teritoriju pārvaldība

Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijām - jauni nosacījumi un pienākumi

Rūta Rudzīte, LR Zemkopības ministrija (ZM)
17.05.2016

Lai sakārtotu un uzlabotu šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju vērtēšanas komisijas darbu un uzlabotu sadarbību starp audzētāju organizācijām, valdība otrdien, 17.maijā, atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību.

Grozījumi paredz, ka turpmāk šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju vērtēšanas komisijai būs vieglāk izvērtēt un vienoties par organizāciju atbilstību šķirnes organizācijas statusam. Ir izstrādāts nolikums, kurā noteikta organizāciju atbilstības kritēriju izvērtēšanas metodika, kā arī komisijas sastāvs un darba organizēšana. Nolikums tiks publicēts Lauksaimniecības datu centra (LDC) tīmekļa vietnē.

Gadījumā, ja vairākas dzīvnieku audzētāju organizācijas vēlēsies īstenot vienas sugas un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarba programmu, tām sava sadarbība obligāti jāsaskaņo, lai savstarpēji vienotos par vienotiem uzdevumiem un mērķu sasniegšanu. Par savu sadarbību noteikti jāinformē komisija.

Noteikumi papildināti ar nosacījumu, ka komisija varēs lemt arī par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas darbības apturēšanu uz laiku, nosakot papildu nosacījumus organizācijas darbības izvērtēšanai.

Grozījumi noteikumos ļaus samazināt administratīvo slogu LDC, ļaujot informāciju LDC mājaslapā atjaunot retāk. Tā kā komisija šķirnes organizācijas vērtē ne biežāk kā reizi gadā, LDC nav nepieciešams aktualizēt informāciju katru nedēļu.

Ministru kabineta noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis".

Rūta Rudzīte
LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana