Teritoriju pārvaldība

Izmaiņas veterināro zāļu aprites noteikumos veicinās veterināro zāļu pieejamību

Rūta Rudzīte, LR Zemkopības ministrija (ZM)
31.05.2016

Ar nolūku veicināt drošu un kvalitatīvu veterināro zāļu pieejamību dzīvnieku ārstēšanai, samazināt administratīvo slogu un nodrošināt skaidras un nepārprotamas tiesību normas, valdība otrdien, 31.maijā, apstiprināja četrus jaunus noteikumus, kas aizstāj iepriekšējo kārtību veterināro zāļu apritē, un trīs noteikumos veica grozījumus. Izmaiņas veiktas prasībās par veterināro zāļu reģistrēšanu, marķēšanu, izplatīšanu, ievešanu un izvešanu, speciālo atļauju izsniegšanu (licenču) veterinārfarmaceitiskajai darbībai, informācijas apkopošanu par veterināro zāļu izplatīšanu, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta maksas pakalpojumu cenrādī.

Noteikumos par veterināro zāļu marķēšanu ir aktualizētas marķēšanas un lietošanas instrukcijas prasības.

Noteikumi par veterināro zāļu ievešanu un izvešanu papildināti ar veterināro zāļu eksporta sertifikāta, paziņojuma par veterināro zāļu reģistrācijas statusu un atļaujas paraugu importam izsniegšanas kārtību. Tāpat ir aktualizētas prasības veterināro zāļu paralēlajam importam un robežkontrolei.

Grozījumi veterināro zāļu reģistrēšanas noteikumos precizē prasības veterināro zāļu klīniskās izpētes veikšanai. Noteikumi paredz vienotu iesnieguma veidlapu klīniskās izpētes veikšanai un klīniskās izpētes atļaujas saņemšanas kārtību.

Jaunie veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi, salīdzinot ar iepriekšējo regulējumu, papildināti ar prasībām bezrecepšu veterināro zāļu izplatīšanai ar tīmekļa starpniecību, ko veic veterinārā aptieka un vispārēja jeb atvērta tipa aptieka, kas vienlaikus izplata veterinārās zāles. Precizētas arī prasības veterināro zāļu izgatavošanai veterinārajās aptiekās, valstī nereģistrētu veterināro zāļu izplatīšanas atļauju izsniegšanas kārtība un aktualizētas prasības veterināro zāļu izplatīšanai vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā.

Noteikumi par speciālo atļauju (licenču) veterinārfarmaceitiskajai darbībai izsniegšanu, apturēšanu un pārreģistrēšanu papildināti ar nosacījumiem par jaunu darbības veidu. Turpmāk speciālo atļauju (licenci) veterinārās aptiekas atvēršanai (darbībai) varēs papildināt ar jaunu speciālās darbības nosacījumu - bezrecepšu veterināro zāļu izplatīšana ar tīmekļa starpniecību. Tāpat ir aktualizēta informācija, ko norāda speciālajā atļaujā (licencē) veterināro zāļu ražošanai un speciālajā atļaujā (licencē) veterinārās lieltirgotavas atvēršanai.

Noteikumos par veterināro zāļu informācijas apkopošanu un statistikas veidošanu tiek pilnveidota veterināro zāļu statistikas sistēma. Turpmāk veterināro zāļu izplatītājiem vairumtirdzniecībā būs jāsniedz ziņas ne tikai par valstī izplatītajām, bet arī par valstī ievestajām zālēm, savukārt veterinārajām aptiekām, kas tiesīgas izgatavot veterinārās zāles,- par aptiekā izgatavotajām veterinārajām zālēm.

PVD maksas pakalpojumu cenrādis ir pilnveidots atbilstoši jaunākajām izmaiņām veterināro zāļu aprites regulējumā, precizējot spēkā esošās maksas pakalpojumu pozīcijas. Maksas pakalpojumu cenrādis ir tapis strukturāli vienkāršāks.

Ministru kabineta noteikumi "Informācijas apkopošanas un statistikas veidošanas kārtība veterināro zāļu aprites jomā" stāsies spēkā š. g. 1.jūlijā, bet noteikumi "Veterināro zāļu marķēšanas noteikumi", "Veterināro zāļu ievešanas un izvešanas kārtība", "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība"", "Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi", "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumos Nr.35 "Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai"" un "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Vienlaikus spēku zaudēs Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr.407 "Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi" un Ministru kabineta 2010. gada 28.decembra noteikumi Nr. 1230 "Noteikumi par informācijas apkopošanu un statistikas veidošanu veterināro zāļu aprites jomā".

Rūta Rudzīte
LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana