Teritoriju pārvaldība

Sekmīgas zvejas rezultātā Rīgas jūras līča piekrastē apturēta reņģu zveja

Viktorija Kalniņa, LR Zemkopības ministrija (ZM)
14.06.2016

Zemkopības ministrija informē, ka šā gada reņģu nozvejas kvota stāvvadu zvejā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos Dienvidu ģeogrāfiskā rajonā ir pilnībā izmantota, tāpēc pieņemts lēmums apturēt reņģu zveju ar stāvvadiem 2016. gadā šajā rajonā.

Jau vairākus gadus pēc kārtas pilnībā tiek apgūts Rīgas jūras līča Dienvidu ģeogrāfiskajam rajonam noteiktais stāvvadu reņģu nozvejas limits. 2016. gadā zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos tika noteikti 2705 tonnas reņģu zvejas iespējas, no kurām 949 tonnas reņģu zvejas iespējas tika noteiktas Dienvidu ģeogrāfiskajam rajonam – Saulkrastu novadam, Carnikavas novadam, Rīgas pilsētai un Jūrmalas pilsētai. 

Arī šogad piekrastes zvejnieki turpina veiksmīgi zvejot reņģes ar stāvvadiem un apgūt tiem noteiktos nozvejas limitus. Saskaņā ar jaunāko informāciju, kas saņemta no Valsts vides dienesta, reņģu nozveja Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos Dienvidu ģeogrāfiskajā rajonā 2016. gada 7. jūnijā sasniedza 945 tonnas. Tādejādi tika konstatēts, ka zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos Dienvidu ģeogrāfiskajā rajonā noteiktās 949 tonnas reņģu zvejas iespējas ir gandrīz pilnībā izmantotas. Ņemot vērā stāvvadu zvejas aktivitāti, reņģu zveja Rīgas jūras līča piekrastē Dienvidu ģeogrāfiskajā rajonā ir pārtraucama, lai noteiktais nozvejas apjoms netiktu pārsniegts.

Arī Austrumu un Rietumu ģeogrāfiskajā rajonā piekrastes zvejnieki veiksmīgi veic reņģu stāvvadu zveju un līdz reņģu stāvvadu zvejas aktīvās sezonas beigām centīsies apgūt visu tiem noteikto nozvejas apjomu.

Reņģu zveju pēc kvotas izpildes Rīgas līča piekrastē nepieciešams apturēt, lai nenotiktu šīs sugas pārzvejošana, kas varētu novest pie reņģu nozvejas limitu samazināšanas Rīgas jūras līcī turpmākajos gados. Neapturot reņģu zveju Rīgas līča piekrastes ūdeņos, nozvejas kvota pārzvejas apjomā būtu nākamajā gadā jāsamazina ne tikai piekrastes zvejniekiem, bet arī zvejniekiem, kas zvejo aiz piekrastes ūdeņiem.

Lēmums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” interneta vietnē www.vestnesis.lv.

Viktorija Kalniņa
LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana