Teritoriju pārvaldība

Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību mazo lauku saimniecību attīstībai

Viktorija Kalniņa, LR Zemkopības ministrija (ZM)
16.06.2016

Otrdien, 14. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu un vienkāršotu atbalsta piešķiršanas kārtību.

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā nosaka, ka turpmāk papildu punkti tiek piešķirti atbalsta pretendentiem, kuru saimniecības pamatdarbības nozare ir augļkopība, lopkopība vai dārzeņkopība. Pamatdarbības nozare ir tā, no kuras gūtie ieņēmumi ir vismaz 50 procenti no atbalsta pretendenta kopējā apgrozījuma kalendārajā gadā. Savukārt ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas ietver arī ieņēmumus no pašražoto lauksaimniecības produktu pārstrādes. 

Atbalsta piešķiršanas kārtībā noteikts, ka turpmāk atbalstu varēs saņemt arī tie, kas var pierādīt piecu gadu darba pieredzi lauksaimniecībā.

Tā kā saimniecības, kas nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu, aitkopību vai ilggadīgo stādījumu ierīkošanu, stabilus ienākumus var gūt tikai savas darbības 3. vai 4. gadā, izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz, ka šiem darījumdarbības plāniem īstenošanas termiņš ir četri gadi.

Atbalsta piešķiršanas kārtībā noteikts, ka konsultāciju pakalpojuma izmaksas, ietverot projekta iesnieguma izstrādes vai saskaņošanas izmaksas, nepārsniedz septiņus procentus no kopējā atbalsta apmēra. Savukārt projekta iesnieguma izstrādes vai saskaņošanas izmaksas nepārsniedz trīs procentus no kopējā atbalsta apmēra.

Tāpat nosacījumos precizēts, kā tiek aprēķināts saimniecības ekonomiskais lielums standarta izlaides vērtībā (SI). Atbalsta piešķiršanas kārtībā noteikts, ka SI aprēķināšanai tiek izmantoti tādi saimniecības ražošanas resursi, kuri tiek izmantoti saimnieciskajā darbībā un no kuriem tiek gūts ekonomiskais labums.

Jaunie nosacījumi tiks piemēroti nākamajās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtās. Izmaiņas arī paredz vienkāršotu atbalsta pieprasījuma veidlapu atbalsta saņemšanai, kā arī jaunu veidlapu konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem.

Izmaiņas kārtībā stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” interneta vietnē www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 292 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”” pieejama MKinterneta vietnē.

Viktorija Kalniņa
LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana