Teritoriju pārvaldība

Grozījumi nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībās

Ilze Vabole, AgroPols
05.07.2016

Otrdien, 5. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasības un izstrādātu prasības jauniem produktu veidiem.

Ievērojot Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam rīcības virziena pasākumus, kas paredz pārtikas kvalitātes shēmu produktu ražotāju atbalstīšanu, kā arī vietējo preču un pakalpojumu iepirkuma īpatsvara palielināšanu publiskajos iepirkumos, izmaiņas nosacījumos precizē nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasības un paredz prasības jaunam produktu veidam – gaļas konserviem. Tāpat noteikumos precizēti kvalitātes prasību rādītāji iesalam, kas dažādām alus šķirnēm ir atšķirīgi, alum un iesala dzērienam, eļļas augu produktiem, paaugstinātas kvalitātes prasības attiecinot gan uz rapšu eļļu, gan arī uz citu augu eļļām.

Izmaiņas noteikumos paredz iespēju marķēt ar zaļās krāsas norādi liemeņus, ja kautuve veic liemeņu klasifikāciju, kā arī, ja kautuve piemēro atkāpi attiecībā uz liemeņu klasifikāciju. Liemeņus marķē ar zaļās krāsas norādi tad, ja visi ražošanas procesi veikti vienā valstī vai reģionā un bordo krāsas norādi, ja dzīvnieks ir audzēts citā Eiropas Savienības dalībvalstī, bet kaušanas un sadales posmi veikti, piemēram, Latvijā.

Noteikumos precizētas putnu turēšanas prasības, pieļaujot turēšanu sprostā putniem, ja to olas marķē ar uzturvērtības vai veselīguma norādēm, piemēram, „satur selēnu”, „Omega-3 taukskābju avots” vai „selēns palīdz uzturēt matu un nagu veselību”. 

Tāpat noteikumi papildināti ar prasību, ka kartupeļu cietes ražošanā kā kvalitatīvu izejvielu var izmantot arī kartupeļus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību ir pārejas periodā ražoti produkti, ko apliecina izziņa vai sertifikāts.

Izmaiņas nosacījumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” interneta vietnē www.vestnesis.lv . Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 “Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” pieejama MK interneta vietnē.

Ilze Vabole
AgroPols

x

Paroles atgadināšana