Teritoriju pārvaldība

Atbalsts zvejas un akvakultūras produktu apstrādei

Kristīne Ilgaža, Lauku atbalsta dienests (LAD)
11.07.2016

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 1.augusta līdz 2016. gada 15.decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde". Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā.

Atbalsta pretendents pasākumā var būt gan Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums, gan PVD reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus, gan esošs vai jauns komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu. Plašāka informācija par nosacījumiem atbalsta saņemšanai, prasībām pretendentiem, kā arī projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama interneta vietnē www.lad.gov.lv .

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 8 000 000 EUR.

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu ieviešanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāvā (tālr. 67095000, 26178323). Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv .

Kristīne Ilgaža
Lauku atbalsta dienests (LAD)

x

Paroles atgadināšana