Teritoriju pārvaldība

Kādās situācijās izmaksājams vēl iepriekšējā plānošanas perioda ELFLA un EZF atbalsts

Rūta Rudzīte, LR Zemkopības ministrija (ZM)
12.07.2016

Ir beidzies 2007.–2013.gada plānošanas perioda izdevumu attiecināmības periods, kas Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (ELFLA) ir 2015.gada 31.decembris un Eiropas Zivsaimniecības fondam (EZF) - 2016.gada 31.marts. Tādēļ finansējums atbalsta saņēmējiem vairs nav izmaksājams no šiem fondiem.

Tomēr ir atsevišķas situācijas, kas prasa atbalsta saņēmējiem izmaksāt finansējumu no valsts budžeta par uzsāktajām un pārņemtajām saistībām 2007.-2013.gada plānošanas periodā, un par to otrdien, 12.jūlijā, lēma valdība, pieņemot grozījumu kārtībā par ELFLA un EZF administrēšanu.

Atbilstoši ES tiesību aktos noteiktajam, daļa no šāda finansējuma tiks segta no ELFLA 2014.-2020.gada plānošanas periodā pieejamā finansējuma, kas paredzēts arī Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam attiecīgajos atbalsta pasākumos.

Pēc ELFLA un EZF 2007.–2013.gada plānošanas perioda attiecināmības perioda beigām finansējums būtu izmaksājams tad, ja atbalsta saņēmējs ir apstrīdējis lēmumu, ar kuru noraidīts maksājums par projekta īstenošanu, un ir stājies spēkā atbalsta saņēmējam labvēlīgs tiesas spriedums vai pieņemts nolēmums, kas paredz atbalsta saņēmējam labvēlīgu tiesvedības iznākumu (attiecināms tikai uz īstenošanā esošiem vai īstenotajiem projektiem, kur apstrīdēts lēmums par starpposma vai gala maksājumu nepiešķiršanu). 

Tāpat atbalsts izmaksājams, ja atbalsta saņēmējs ir miris, taču pēc viņa saistību pārņemšanas atbalsts izmaksājams mantiniekam. 

Finansējums izmaksājams atbalsta saņēmējam arī tad, ja konstatētais un atbalsta saņēmējam piemērotais debitora parāds tiek atcelts.

Ministru kabineta noteikumi "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

Rūta Rudzīte
LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana