Teritoriju pārvaldība

Vairākās pašvaldībās mainīti rūpnieciskās zvejas limiti

Rūta Rudzīte, LR Zemkopības ministrija (ZM)
08.11.2016

Lai atbalstītu vairāku pašvaldību ierosinātās izmaiņas zvejas limitos, kā arī izdarītu citus labojumus, Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos, ko valdība otrdien, 8.novembrī, akceptēja. 

Grozījumos apkopoti valsts zinātniskajā institūtā „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” izvērtētie un atbalstītie Alūksnes, Balvu, Salaspils un Ventspils novada pašvaldības priekšlikumi par iekšējos ūdeņos noteiktā zvejas limita izmaiņām. Šo pašvaldību atsevišķos ezeros ir samazināts zivju tīklu limits, lai ezeros attīstītu rekreācijas nolūkā veicamās darbības. Papildus Salaspils novada pašvaldībai veikta nēģu zvejas rīku limitu maiņa Daugavā lejpus Rīgas HES. 

Lai varētu īstenot zivju resursu atražošanu vai ūdeņu ekosistēmas uzlabošanu, kā arī veikt ar zivju resursiem saistītus zinātniskos darbus, grozījumi paredz ZM tiesības noteikt apjoma limitu atsevišķos ūdeņos uz konkrētu laiku zvejai īpašos (zivkopības, aklimatizācijas, kontrolzvejas, melioratīvās un cita veida zvejas) apstākļos un zinātniskās izpētes vajadzībām atsevišķām zivju sugām vai kopējai nozvejai. Šis limits tiktu noteikts papildus jau esošajam nozvejas limita apmēram.

Noteikumu grozījumi arī paredz, ka turpmāk 25 ezeros - papildus noteikumos jau ietvertajiem ezeriem - ir noteikts kopējais visu zivju sugu un atsevišķi arī līdaku un zandartu nozvejas apjoma limits komerciālajā zvejā.

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”” tiks publicēti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stāsies spēkā 2017.gada 1.janvārī. 

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana