Dokumentu hronika

Lai izvairītos no putnu gripas, turpmāk būs jāziņo par pastiprinātu savvaļas putnu mirstību


09.02.2010

Valdībā apstiprināti Zemkopības ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"" .
Lai augsti patogēno putnu gripu, ko izraisa A tipa H5N1 apakštipa putnu gripas vīruss, no savvaļas putniem nevarētu pārnest uz mājputnu novietnēs un nebrīvē turētiem putniem, esošajiem pasākumiem ir jābūt stingrāk regulētiem.

Tādēļ noteikumu projektā:
1) ietverts Komisijas 2005.gada 17.oktobra Lēmums 2005/731/EK, ar ko nosaka papildu prasības putnu gripas uzraudzībai attiecībā uz savvaļas putniem. Līdz ar to medniekiem, savvaļas putnu aizsardzības un mednieku biedrību pārstāvjiem būs jāziņo par savvaļas putnu „virsnormas mirstību un nozīmīgiem savvaļas putnu saslimšanas gadījumiem”. Tas nozīmē: ja medniekiem vai savvaļas putnu aizsardzības biedrību pārstāvjiem būs aizdomas par to, ka putni kādā apvidū pastiprināti mirst, vai masveidīgi tiek konstatētas saslimšanas pazīmes, tad par šo situāciju būs jāziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam;
2) ietverts Komisijas 2005.gada 19.oktobra Lēmums 2005/734/EK, ar ko nosaka biodrošības pasākumus, kas paredz putnu gripas īpaši apdraudētos apgabalos ieviest agrīnās konstatācijas sistēmu, kuras ietvaros dzīvnieku īpašniekiem ir pienākums ziņot, ja putniem novēro pazīmes, kas liecina par saslimšanu. Turklāt šajos apgabalos tiks aizliegta putnu turēšana ārpus novietnes telpām, izņemot gadījumus, kad nodrošināti apstākļi, kas novērš slimības ierosinātāja pārnešanas iespējas no savvaļas putniem uz mājputniem;
3) noteikts, ka no 2010.gada 1.janvāra Pārtikas un veterinārā dienesta pienākums ir paraugu noņemšana un nosūtīšana izmeklēšanai.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana