Apskati, analīzes, vērtējumi

Kas jauns pasaules piena tirgos?

Juris Hāzners, AgroPols
30.10.2009

Laikam beidzot patiešām labas ziņas piena ražotājiem - arī Latvijas piensaimniekiem. Piena tirgi pasaulē sākuši atdzīvoties. Negribētos gan noskaust, tomēr pašlaik vēl nav pamats pārlieku optimismam par cenu atgriešanos "pirmskrīzes" līmeņos. AgroPola redakcijas vērtējumā šādam rezultātam pagaidām nav pamata. Vairāk šķiet, ka cenas atgriezīsies kādā racionālā līmenī un ap to nostabilizēsies. Raudzīsimies, kāds būs šis pasaules tirgus racionālais līmenis...


Kas jauns pasaules piena tirgos?

Vispārējā situācija atsevišķos ražošanas reģionos


Rietumeiropa


Piena ražošana Rietumeiropā sezonāli samazinās. Iepirktais piena biežāk tiek novirzīts vai nu nepieciešamāko produktu ražošanai, vai arī to produktu ražošanai, kuri dod lielākos ienākumus. Lai gan gandrīz visu pārstrādes produktu krājumi ir ierobežoti, šobrīd biežāk tiek ražots siers. Sviesta un vājpiena pulvera cenas pārsniedz intervences cenu līmeni, un šo produktu iepirkšana intervencē praktiski nenotiek. Arī privātajā uzglabāšanā nonāk nelieli apjomi. Ārkārtas materiālā palīdzība papildus esošajām subsīdijām vienai pienu ražojošai saimniecībai var sasniegt EUR 15 000. Sāk darboties trūcīgo iedzīvotāju shēma, kuras ietvaros tiks piegādāts intervences sviests un vājpiena pulveris, jo komerciālo pārstrādes produktu krājumi ir nelieli, un lielākās daļas iedzīvotāju ienākumi ir pazeminājušies. Šobrīd vislabākā situācija ir sviesta tirgū, cenām sasniedzot 2,10 Ls/kg līmeni. Arī krējuma cenas palielinās, un pieprasījums ir agresīvs. Daži tirgotāji pircēju uzvedību raksturo kā "panisko pirkšanu". Daļa pircēju ir ar mieru maksāt augstākas cenas.


Austrumeiropa


Piena ražošana turpina samazināties un bieži atpaliek no iepriekšējā gada līmeņiem. Daļa piena ražotāju naudas plūsmas saglabāšanu nodrošina, skaitliski samazinot ganāmpulkus. Arī pārstrādes produktu ražošanas apjomi atbilstoši samazinās. Pārstrādes produktu krājumi atpaliek no iepriekšējā gada līmeņa, tomēr īstermiņa vajadzības tiek nosegtas.


Okeānija


Jaunzēlandē piena ražošana pēc samērā lēnā sezonas sākuma sāk palielināties. Dažu pēdējo nedēļu laikā apjomu pieaugums ir sasniedzis iepriekšējām prognozēm atbilstošu līmeni. Saglabājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, sezonas kopapjoms var pārsniegt iepriekšējā gada līmeni par 2%. Austrālijā laika apstākļu attīstība ir neviennozīmīga, un pēdējo gadu laikā lielākās ūdens pieejamības pozitīvo ietekmi var mazināt aukstums un mitrums. Pagaidām sezonas kopējie ražošanas apjomi par gandrīz 2% atpaliek no iepriekšējā gada līmeņa. Pārstrādes produktu cenas kopumā ir augstākas. Viens no cenu kāpuma cēloņiem ir augstais valūtas kurss attiecībā pret dolāru. Bez tam piedāvājums ir ierobežots un dažos gadījumos pat nepietiekams. Jaunas pircēju intereses gadījumā pieejamie apjomi ir minimāli. Vēl nav skaidrības par to, vai šībrīža straujais cenu kāpums turpināsies, tomēr pārsvarā tiek prognozēta augsta cenu līmeņa saglabāšanās visā 2010. gada periodā.


Latvija


Piena izejvielas ražošana 2009. gada pirmajos 8 mēnešos, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, samazinājusies par apmēram 12%. Samazinoties iepirktā piena daudzumam, galvenokārt samazinājušies siera ražošanai novirzītie apjomi. Siera ražošanas apjomi samazinājušies par 40%, atbilstoši samazinoties eksportam. Arī pilnpiena ražošanas apjomi samazinājušies par 15%. Sviesta ražošanas apjomi nav mainījušies. Arī pirmā pusgada sviesta eksporta apjomi nav mainījušies. Pilnpiena un skābpiena produktu ražošanas apjomi saglabājušies iepriekšējā līmenī. Piena pulveru kopējie ražošanas apjomi samazinājušies par 30%. Tomēr pirmā pusgada piena pulveru eksporta kopējais apjoms ir lielākais pēdējo trīs gadu laikā.


Atsevišķu pārstrādes produktu tirgi


Sviests


Eiropas sviesta tirgi aktivizējas. Cenas pieaug, sasniedzot augstākos līmeņus kopš pagājušā gada vasaras beigām. Sviesta tauki ir ļoti pieprasīti, un piedāvājums ir nepietiekams. Krājumu līmenis ir zems. Sviests praktiski nenonāk intervencē un privātajā uzglabāšanā. Arī Okeānijas reģionā tirgi aktivizējas un cenas pieaug. Palielinoties iepirktā piena apjomiem, ražošanas jaudas tiek noslogotas pilnībā. Krājumi ir tikko pietiekami īstermiņa vajadzībām. Eiropas sviesta FOB cenas atrodas 4000-4475 $/t līmenī. Okeānijas sviesta cenu samazinājums gada sākumā ir bijis izteiktāks, un cenas ir  2600-3000$/t līmenī. Latvijas sviesta eksporta FOB cenas 2009. gada 2. ceturksnī nedaudz palielinājās - līdz 3160 $/t.
Vājpiena pulveris


Eiropas tirgi aktivizējas un cenas pieaug, lai gan iespējams, ka cenu spektra augšdaļā cenu līmenis ir sasniedzis maksimālo robežu. Tomēr piedāvājums joprojām ir ierobežots. Tuvākajā laikā nav paredzama intervences krājumu nonākšana komerciālajā tirgū. Arī Okeānijas reģionā tirgi aktivizējas un cenas pieaug. Lai gan iepirktā piena apjomi palielinās, vājpiena pulvera piedāvājums atpaliek no sezonas perioda vēlamā līmeņa. Gan pašmāju, gan starptautiskā tirgus pircēju pieprasījums palielinās. Eiropas vājpiena pulvera FOB cenas ir no 2675-2900 $/t, Okeānijas cenas - 2400-2900 $/t. Latvijas vājpiena pulvera FOB cenas 2009. gada 2. ceturksnī ievērojami palielinājās - līdz 2130 $/t.
Pilnpiena pulveris


Eiropas tirgi aktivizējas un cenas pieaug. Iepirktā piena apjomiem sezonāli samazinoties, samazinās arī pilnpiena pulvera ražošana. Krājumi ir ierobežoti un ievērojami atpaliek no vēlamā līmeņa. Bez tam atbilstoši sezonas periodam tiek ražoti produkti ar vislielāko rentabilitāti, tādējādi lielāki piena apjomi tiek izlietoti siera ražošanai uz pilnpiena pulvera rēķina. Arī Okeānijas reģionā tirgi aktivizējas un cenas pieaug. Eiropas pilnpiena pulvera FOB cenas ir no  2900-3350 $/t, Okeānijas cenas - 2600-3100 $/t. Okeānijas cenu spektrs gada sākuma periodā bija plašāks, izteikti pazeminoties cenām spektra lejasdaļā. Latvijas vājpiena pulvera FOB cenas (2400 $/t) 2009. gada 2.ceturksnī ievērojami nemainījās.
Sūkalu pulveris


Eiropas tirgi aktivizējas un cenas pieaug. Ņemot vērā, ka sezonas beigās iepirktā piena apjomi pārsvarā tiek novirzīti siera ražošanai, svaiga sūkalu pulvera piedāvājums tirgū saglabāsies. Eiropas sūkalu pulvera FOB cenas ir 925-1100 $/t. Cenas ir augstas un atbilst 2008. gada vasaras maksimālajam līmenim. Latvijas sūkalu pulvera FOB cenas 2009. gada 2. ceturksnī palielinājās līdz 590 $/t.
Čederas siers


Okeānijas siera tirgi aktivizējas, un cenas pieaug. Ražošana ir sezonāli aktīva. Šobrīd ražošanas apjomi atbilst vajadzībām. Krājumu līmenis nodrošina piegādes klientiem. Okeānijas siera FOB cenas ir 3000-3500 $/t. Šāds cenu līmenis bija 2008. gada beigās. Latvijas siera FOB cenas 2009. gada 2. ceturksnī samazinājās līdz 3460 $/t.Iespējamā attīstība


Sviesta tirgos palielinās atšķirības starp Eiropas un Okeānijas piedāvātajām cenām. Sezonāli palielinoties Okeānijas piena ražošanai, palielināsies arī sviesta piedāvājums, nedodot iespēju turpmākam cenu palielinājumam. Saglabāsies labas eksporta iespējas par cenām, kuras ir nedaudz zemākas par šībrīža līmeni. Vājpiena pulvera tirgos cenas nepalielināsies, jo pieaugot sviesta pieprasījumam, palielināsies arī vājpiena pulvera piedāvājums. Turpretī pilnpiena pulvera tirgū cenas var palielināties, veidojoties zināmam ražošanai nepieciešamās piena izejvielas deficītam. Siera tirgi un cenas nepieaugs, pieprasījumam saglabājoties relatīvi zemā līmenī. Bez tam nozīmīgākie ražotāji palielina ražošanas apjomus pēc apmēram pusgadu ilga perioda ar zemākiem ražošanas apjomiem.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana