Apskati, analīzes, vērtējumi

Pēdējo 6 gadu laikā pieaugusi augļu, ogu un dārzeņu saldēšanas popularitāte

Leta-Nozare
18.01.2010

2009. gada decembrī veiktās aptaujas dati liecina, ka, neskatoties uz aizvadītajā desmitgadē piedzīvoto dažāda formāta pārtikas veikalu un lielveikalu uzvaras gājienu Latvijā, lielākā daļa iedzīvotāju vēl aizvien rudeņos gatavo sev pārtikas krājumus ziemai.

Saskaņā ar aptaujas datiem kompotus un ievārījumus vēl aizvien mēdz vārīt 70% Latvijas mājsaimniecību, svaigus augļus un dārzeņus pagrabos vai citās tam piemērotās vietās cenšas glabāt 62%, lasa un konservē sēnes - 61%, bet augļus, ogas vai dārzeņus saldētā veidā cenšas saglabāt 56% Latvijas mājsaimniecību. Aptaujas dati liecina, ka kopumā 82% Latvijas mājsaimniecību veic vismaz vienu no četrām minētajām aktivitātēm.

Salīdzinot 2009. gada decembra aptaujas rezultātus ar datiem, kuri tika iegūti 2003. gada nogalē, atklājas, ka pēdējo 6 gadu laikā krietni populārāka ir kļuvusi augļu, ogu un dārzeņu saldēšana. Ja 2003. gada decembrī tikai 30% mājsaimniecību veica šādas darbības, tad patlaban to dara jau vairāk nekā puse (56%).

Tāpat aptaujas dati liecina, ka pēdējo 6 gadu laikā savu popularitāti nedaudz ir zaudējusi kompotu un ievārījumu vārīšana (2003. gada decembrī – 75%, kritums par 5 procentu punktiem) kā arī sēņu lasīšana un konservēšana (2003. gada decembrī – 66%, kritums par 6 procentu punktiem), bet nedaudz plašāk izplatīta ir kļuvusi svaigu augļu un dārzeņu glabāšana pagrabos vai citās tam piemērotās vietās (2003. gada decembrī – 58%, pieaugums par 4 procentu punktiem).

Analizējot dažādu sociālo un demogrāfisko grupu pārstāvju atbildes, atklājas, ka sēnes nedaudz biežāk tiek lasītas un konservētas latviski runājošajās ģimenēs (65%), pretstatā krieviski runājošajiem Latvijas iedzīvotājiem (55%). Tāpat vērojams, ka pastāv sakarība starp ienākumu līmeni uz vienu mājsaimniecības locekli un sēņu gatavošanas ziemai izplatību. Aptaujas dati liecina, ka jo trūcīgāka mājsaimniecība, jo lielāka iespēja, ka tās locekļi lasīs un konservēs sēnes ziemai. Saskaņā ar aptaujas datiem ar sēnēm nodrošinās 72% trūcīgāko Latvijas mājsaimniecību.

Lai gan ne tik bieži, tomēr arī turīgākie Latvijas iedzīvotāji ir čakli sēņotāji, jo saskaņā ar aptaujas datiem ar pašu lasītām sēnēm nodrošinās 54% turīgāko Latvijas mājsaimniecību. Analizējot iegūtos rezultātus reģionu griezumā, atklājas, ka salīdzinoši biežāk sēnes lasa un konservē Latgalē (73%) un Vidzemē (68%) dzīvojošie, bet retāk - Rīgā (50%) un Kurzemē (57%) dzīvojošie.

Līdzīgas sakarības atklājas arī analizējot sociālo un demogrāfisko grupu pārstāvju atbildes, jautājumos par kompotu un ievārījumu vārīšanu kā arī svaigu augļu un dārzeņu glabāšanu pagrabos vai citās tam piemērotās vietās.

2009. gada decembra aptaujas tehniskā informācija

 Atbildes uz jautājumu: "'Latvijā daudzas ģimenes domājot par ziemu sagatavo pārtikas krājumus. Vai Jūs pats vai arī citi Jūsu ģimenes locekļi darāt kaut ko no sekojošā?''

Dati iegūti SKDS Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju aptaujā, veicot tiešās intervijas respondentu dzīves vietās. Aptaujas veikšanas laiks: 11.12.2009. līdz 22.12.2009. Ar stratificētās nejaušās izlases metodi kopumā tika aptaujāti 1004 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem visā Latvijā. Izlase ir reprezentatīva attiecībā pret ģenerālo kopumu. Pētījuma statistiskā kļūda kopējiem atbilžu sadalījumiem nepārsniedz + / - 3% robežas.

Leta-Nozare

x

Paroles atgadināšana