Apskati, analīzes, vērtējumi

Polijā samazinās lauka gurķu audzēšana

Mārīte Gailīte, AgroPols
06.08.2010

Laika posmā no 2005. līdz 2009. gadam lauka gurķu platības Polijā konsekventi samazinājās. Vislielākā gurķu platība bija 2006. gadā (20.9 tūkst. ha), bet pērn tā sasniedza tikai 18,9 tūkst. ha, kas bija par 1% mazāk kā 2008. gadā. Piecu gadu laikā visaugstākā gurķu raža tika novākta 2007. gadā (295 tūkst. t), kad laikapstākļi bija sevišķi labvēlīgi šīs kultūras audzēšanai. Viszemākā raža tika novākta pērn (256,4 tūkst. t), kad laikapstākļi nebija gurķiem labvēlīgi. Polijā segtajās platībās tiek audzēts mazāk gurķu kā atklātā laukā. 2005.-2009. gadā tās svārstījās no 1264 ha līdz 1343 ha, bet kopraža no 211 tūkst. t līdz 229,5 tūkst. t. Siltumnīcu gurķu platība sasniedza 1290 ha (par 2% vairāk nekā 2008. gadā), bet kopraža 224,2 tūkst. t (par 2% mazāk kā 2008. gadā).

Rezultātā pēdējos gados ir samazinājies arī gurķu eksports no Polijas. Ja 2005. gadā tika eksportētas 29,8 tūkst. t gurķu, tad 2009. gadā apjoms ir samazinājies par 63% līdz 10,9 tūkst. t. Naudas izteiksmē gurķu eksports ir samazinājies par 38% (no 11,5 milj. EUR 2005. gadā līdz 7,2 milj. EUR 2009. gadā). Arī 2009. gadā vislielākās poļu gurķu pircējas bija ES valstis, tur tika realizēti 90% visa eksporta apjoma. Pašas lielākās noņēmējvalstis ir Čehija, Lietuva un Vācija. NVS valstīm tiek piegādāti tikai 8% eksporta apjoma, pusi šā daudzuma iepērk Krievija.

Avots: www.fresh-market.pl

AgroPols

x

Paroles atgadināšana