Apskati, analīzes, vērtējumi

Lauksaimniecības produktu tirgū kopumā atsākusies neliela izaugsme

Andris Bebrs, AgroPols
24.09.2010

Šodien jau varam būt piesardzīgi optimisti. Un, papildu ipriekšējās nedēļas teiktajam, ka faktiski nevienā produktu grupā nav vērojama lejupslīde - varam piebilst, ka sākusi iezīmēties arī neliela izaugsme vairumā produktu grupu. Un tas beidzot rada pamatu piesardzīgam optimismam, ka cenas varētu pārskatāmā nākotnē augt, tādējādi vismaz daļēji kompensējot šāgada cerētās graudu ražas zaudējumus...


Lauksaimniecības produktu tirgū kopumā atsākusies neliela izaugsme

Caurskatot iknedēļas atjaunoto tirgus informāciju par vairumu no produktiem (skatiet mūsu portāla sadaļu "Nozaru tirgus dati" ) ar zināmu prieku redzam, ka slikto ziņu periods vismaz uz laiku beidzies - sākusi iezīmēties arī neliela izaugsme vairumā produktu grupu.
Tomēr vairumā produktu grupu (liellopi, cūkas, piens, olas) skaidri parādījies, ka stabilizācija vairumā gadījumu iestājusies salīdzinoši zemākajos cenu līmeņos. Izņēmums ir vien laukaugi un eļļaugi, kuriem cenu līmenis pagājušo gadu pārsniedz tuvu  2 reizēm. Toties šeit rudens lietavas arī Latvijas laukaugu ražotāju optimisma smaidus mazliet aizlējušas - gan pat novākts ne viss cerētais, gan ražība zemāka, gan kvalitāte pabojāta, gan novākšanas izmaksas lielākas.
Un tāpēc esam ļoti piesardzīgi, nerodot vietu lielam optimismam, ka šis cenu palielinājums varētu pārskatāmā nākotnē sniegt kādu nozīmīgu ieguldījumu lauksaimnieku ienākumos ...
Cūku liemeņu cenas pēc izaugsmes un reaktīvās nosvārstīšanās ir tikai stabilizējušās. Un joprojām nevar teikt, ka tas nozīmējis Latvijas izcelsmes cūku atgriešanos Latvijas patēriņa tirgū. Un arī nevar teikt - ka tajā jau būtu atspoguļojies lopbarības izmaksu pieaugums.
Liellopu gaļas ražotājiem  cenu izaugsme gan skaidri iezīmējusies, tomēr tās joprojām ir ārkārtīgi zemas un pieaugums ļoti lēns. Un arī kaušanas apjomos Latvijā nav nozīmīgas izaugsmes.
Putnkopības produkcijas ražotājiem - cenas šūpojas normāli prognozētā līmenī, tomēr olām jaunais līmenis ir par ~20% zemāks kā agrāk pierastais.
Eļļaugu tirgū  izaugsme atkal mazliet atjaunojusies - tomēr, šķiet - tā tagad vairāk ir regulāro svārstību ietvaros.

Detalizētākai informācijai  - lūdzam iegriezties mūsu portāla sadaļas "Nozaru tirgus dati" - attiecīgo produktu produktu grupu nodaļās.
Ja ir papildu jautājumi, uz kuriem neesam atbildējuši ar savu publicēšanai sagatavoto informāciju - rakstiet par to mums.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana