Apskati, analīzes, vērtējumi

Par Latvijas populārākajiem zīmoliem ārvalstīs uzskata "Laimu" un "Rīgas Melno balzamu"

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIIA)
29.08.2013

Latvijas iedzīvotāji par populārākajiem pašmāju zīmoliem ārvalstīs uzskata saldumus " Laima " un alkoholisko dzērienu " Rīgas Melnais balzams ", bet par galveno Latvijas uzņēmēju priekšrocību eksporta tirgos dēvē produktu un pakalpojumu kvalitāti, - secināts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) veiktajā iedzīvotāju aptaujā par Latvijas eksportu un eksportējošajiem uzņēmumiem.

Aptaujas ietvaros respondenti tika aicināti atbildēt uz jautājumiem saistībā ar Latvijas eksporta ģeogrāfiju, nosaukt Latvijas lielākos eksportētājus, nozīmīgākās eksporta nozares, visvairāk eksportētos koksnes izstrādājumus un pārtikas preces, kā arī izteikt viedokli par populārākajiem Latvijas zīmoliem ārvalstīs, Latvijas uzņēmēju priekšrocībām eksporta tirgos un potenciāli eksportspējīgākajām nozarēm.

Pētījuma rezultāti liecina, ka vērtējumos par Latvijas ārējo tirdzniecību esam visai pieticīgi. Lūgti nosaukt, uz cik pasaules valstīm Latvijas uzņēmumi eksportē savus produktus un pakalpojumus, vairāk nekā ceturtā daļa respondentu atzīmējusi 31-60 valstis, 19% respondentu uzskata, ka mūsu ražojumi un pakalpojumi pieejami tikai 1-30 valstīs, tikai 1% gadījumu atbildes bijušas vistuvāk reālajam valstu skaitam - 176.

Lielākā daļa aptaujāto (37,6%) arī uzskata, ka Latvijas galvenais eksporta tirgus ir Krievija, otrajā vietā ierindojusies Lielbritānija, kuru norādījuši 35,6% aptaujāto. Savukārt Lietuvu, kas pēc statistikas datiem ir mūsu lielākais eksporta partneris, atzīmējuši vien 11,8% aptaujas respondentu. Ja kaimiņvalsts Lietuva ir mūsu galvenais eksporta tirgus, tad saskaņā ar eksporta datiem Jaunzēlande ir vistālākā valsts, uz kuru Latvijas uzņēmēji eksportē savu produkciju, - to aptaujā atzīmējuši 6,9% respondentu, tomēr biežāk starp tālākajiem noieta tirgiem tiek minēta Austrālija (20,5%), kurai seko ASV (14%), Ķīna (12,8%) un Japāna (12%). Interesanti, ka vairāk nekā 2% aptaujāto par tālāko eksporta tirgu nosaukuši Krieviju.

Savukārt, lūgti nosaukt valsti, ar ko Latvija netirgojas, gandrīz 10% norādījuši Irāku, kas tomēr ir atrodama Latvijas kopējā eksporta kartē. Visbiežāk no valstīm, uz kurām Latvija patiešām neeksportē, minēta Ziemeļkoreja (8,9%). Apsveicami vērtējamas iedzīvotāju zināšanas par Latvijas galvenajām eksporta nozarēm. Nozīmīgākās nozares - kokapstrāde un papīra ražošana, lauksaimniecība un metālapstrāde - ir arī respondentu biežāk minēto nozaru vidū. Aptuveni trešdaļa (30,6%) par īpaši nozīmīgu uzskata arī pārtikas ražošanu, bet svarīgāko eksporta nozaru TOP 5 noslēdz farmācija (13,4%). Savukārt, domājot par nozarēm, kurām ir lielākais eksporta potenciāls, iedzīvotāji visbiežāk minējuši kokrūpniecību (41%), ķīmisko rūpniecību un farmāciju (20,3%), pārtikas rūpniecību (14,6%) un informācijas tehnoloģijas (12%). Metālapstrādes un mašīnbūves eksporta potenciālu uzsvēruši tikai 5,1% respondentu. Latvijas lielāko eksportētāju vidū visbiežāk aptaujātie minējuši AS " Latvijas Finieris" (35,1%), AS "Grindeks" (20,5%) un AS "Liepājas Metalurgs" - šie uzņēmumi saskaņā ar eksporta datiem tiešām ir lielāko eksportējošo uzņēmumu vidū, kuru eksporta apgrozījums pārsniedz 50 miljonus eiro. Vienlaikus liels skaits respondentu uzskata, ka starp lielākajiem eksportētājiem ierindojami arī tādi uzņēmumi kā AS " Laima " (34,3%), AS " Latvijas Balzams " (27,6%), SIA " Rīgas Piensaimnieks" (11%) un AS "Aldaris" (9,5%). Savukārt par absolūti populārāko Latvijas zīmolu ārvalstīs aptaujātie uzskata " Laima", ko norādījusi vairāk nekā puse respondentu (54%). Vēl pie populārākajiem zīmoliem nosaukti: " Rīgas Melnais balzams" (33,5%), "Lauma" (9,5%), "Grindeks" (8,1%), "Dzintars" (8,1%) un "Aldaris" (7,1%). Aptaujas noslēgumā, lūgti atzīmēt Latvijas uzņēmumu galveno priekšrocību eksporta tirgos, respondenti visbiežāk (26%) norādījuši uz Latvijas produktu un pakalpojumu kvalitāti. 19% globālās konkurences cīņā par Latvijas uzņēmumu galveno priekšrocību nosaukuši produktu ekoloģiskās īpašības, 18% - izdevīgo ģeogrāfisko novietojumu, bet 16% izcēluši Latvijas uzņēmēju elastību jeb spēju pielāgoties dažādām tirgus situācijām. Iepriecina arī fakts, ka tikai 11% aptaujāto uzskata, ka Latvijas uzņēmumu galvenā priekšrocība ir cena. Vienlaikus aptauja liek aizdomāties par Latvijas uzņēmēju pārdošanas spējām un klientu servisa kvalitāti, kuras kā priekšrocību atzīmējuši tikai 0,4% respondentu. Arī valsts tēlu kā priekšrocību norādījuši tikai 0,8% aptaujāto.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIIA)

x

Paroles atgadināšana