Apskati, analīzes, vērtējumi

OECD: Latvijas zivsaimniecība kļuvusi atklātāka pasaules tirdzniecībai

Nacionālā informācijas aģentūra LETA
28.10.2015

Latvijas zivsaimniecība ir kļuvusi daudz atklātāka pasaules tirdzniecībai , secina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) ikgada analītiskais pārskats par zivsaimniecības un akvakultūras nozari, kurā Latvija iekļauta pirmo reizi.

Pētījumā "OECD Zivsaimniecības pārskats: politika un statistikas kopsavilkums 2015" tiek uzsvērts, ka Latvijas zivsaimniecībā ir pieliktas vērā ņemamas pūles, lai paplašinātu tirdzniecības iespējas, raksta "Undercurrent News".

Pārskatā norādīts, ka lielākā daļa - aptuveni 90% - Latvijā nozvejotā ir reņģes un brētliņas.

Nodarbinātība zivsaimniecības nozarē Latvijā raksturota kā stabila. Atzīmēts, ka lielākā daļa zvejnieku veic mazas nozvejas piekrastes ūdeņos.

Pārskats atzīmē arī Latvijas amatpersonu centienus labāk pārvaldīt krājumus un kvotas. Tas attiecināms uz Zvejniecības likumu, kas ticis grozīts, lai mainītu piekrastes zivsaimniecības pārvaldi, definējot visas piekrastes kvotas kā daļu no Latvijas kopējām kvotām. Tas ļauj neizlietotas piekrastes zvejniecības kvotas pārcelt zvejniecībai, kas notiek dziļāk Baltijas jūrā.

Pārskatā kā nozīmīga atzīmēta žaunu tīklu aizliegšana pašpatēriņa zvejniecībai valsts iekšējos ūdeņos un zvejošanas ierobežojumu noteikšana tajos. Kā solis uz attīstību atzīmētas arī jaunas iespējas cīņai ar nelegālo zveju, kas paredz iespēju uzraudzīt Latvijas pilsoņus uz kuģiem ārpus Latvijas .

Atzīmēts arī, ka 2014.gadā tika izstrādāta Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēma, lai apkopotu datus, sākot no licences izsniegšanas līdz pat datiem par nozveju, pārdošanu, kā arī noteikumu pārkāpumiem un sodiem.


Nacionālā informācijas aģentūra LETA

x

Paroles atgadināšana