Viedokļi

Komisāra Almunjas paziņojums par situāciju Latvijā

Ivars Bušmanis, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
07.10.2009

ES ekonomikas un monetāro lietu komisāra Almunjas paziņojums par situāciju Latvijā: "Eiropas Komisija rūpīgi seko ekonomiskajai situācijai un 2010. gada budžeta izstrādei Latvijā un uztur regulārus kontaktus ar valdību un ar citiem aizdevējiem, kuri atbalsta Latvijas stabilizācijas programmu. Šobrīd kopā ar SVF Latvijā strādā tehniskā misija.


Komisāra Almunjas paziņojums par situāciju Latvijā

ES ekonomikas un monetāro lietu komisāra Almunjas paziņojums par situāciju Latvijā: "Eiropas Komisija rūpīgi seko ekonomiskajai situācijai un 2010. gada budžeta izstrādei Latvijā un uztur regulārus kontaktus ar valdību un ar citiem aizdevējiem, kuri atbalsta Latvijas stabilizācijas programmu. Šobrīd kopā ar SVF Latvijā strādā tehniskā misija.

Saprašanās memorandā, ko ar Latvijas valdību parakstīja vēl tikai šā gada jūlijā, Latvija piekrita strādāt "2010. gada budžeta likumprojekta sagatavošanā, paredzot papildu budžeta sabalansēšanu 500 miljonu latu apmērā, lai 2010. gada kopējais budžeta deficīts nepārsniegtu 8,5% no IKP atbilstoši EKS 95 metodoloģijai". Komisija sagaida, ka Latvijas valdība iesniegs parlamentā tādu budžetu, kas atbilst šīm saistībām. Tas ir nepieciešams, lai atjaunotu uzticamību un lai valsts vēlāk varētu finansēt pati sevi bez starptautiska atbalsta.

Pieņemtais budžeta līdzsvarošanas pasākumu kopums, kam vajadzētu samazināt budžeta deficītu zem 3% no IKP 2012. gadā, ir tieši tas, kas vajadzīgs, lai izvairītos no tā, ka Latvijas parāds kļūst nekontrolējams, un lai atbalstītu Latvijas stratēģiju eiro ieviešanai.

Saprašanās memorandā arī skaidri pateikts, ka budžeta sabalansēšana par 500 miljoniem latu nav sasniedzama tikai ar izdevumu samazinājumiem. Tas būtu pārāk smagi iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar zemiem ienākumiem. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi saglabāt sociālās drošības tīklus un ar ES fondiem saistītos izdevumus, lai nodrošinātu budžeta korekcijas ietekmes uz iedzīvotājiem godīgu pārdali un veicinātu valsts konkurētspēju."

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

x

Paroles atgadināšana