Viedokļi

Eiropas publiskā nauda lauksaimniecībai par sabiedriskajiem labumiem un nodrošinājumam ar pārtiku

Agnese Krieviņa, AgroPols
20.11.2009

KLP atbalsta saglabāšana nozīmē veidot nākotnes politiku, kuras pamatā būtu tādi mērķi, ko atbalstītu sabiedrība - norāda pašreizējā ES Lauksaimniecības komisāre Marianna Fišera-Bēla (M. Fischer-Boel).

Runājot par KLP politikas mērķiem, komisāre uzsvērusi: 1) bažas par nodrošinājumu ar pārtiku; 2) nepieciešamību nodrošināt zemes apsaimniekošanu; 3) klimata pārmaiņu problēmu, kā arī 4) nepieciešamību stimulēt laukus, kas ļautu izmantot to potenciālu dzīves un darba vides pilnveidošanai.

Lai to īstenotu, Komisāre uzskata, ka KLP politikai jābūt stingrai, bet jautājums ir par to, kādā veidā to īstenot.

Tāpat Komisāre ir pārliecināta, ka mēs nedrīkstam atgriezties pagātnē pie spēcīgas tirgus regulēšanas. Lauksaimniekiem ir jādod rīcības brīvība, lai tie reaģētu uz tirgus stimuliem, taču tajā pašā laikā ir nepieciešams noteikts drošības instrumentu tīkls, kas neierobežo konkurētspēju, bet pasargā lauksaimniekus krīzes situācijās.

Šāds lauksaimnieku atbalsta mehānisms aktualizējas, ņemot vērā pieaugošās bažas par nodrošinājumu ar pārtiku. Komisāre uzskata, ka Eiropa nedrīkst pakļaut riskam tās ražošanas bāzi, jo, ražošanu koncentrējot atsevišķos pasaules reģionos, pārtikas produktu piedāvājums tiktu pakļauts nopietnu satricinājumu riskam (var izplatīties slimības, sekas var radīt slikti laika apstākļi).

Lai nodrošinātu zemes apsaimniekošanu, Komisāre atgādina, ka sabiedrībai lauksaimnieki jāuztver kā partneri, kas uztur mūsu apkārtējo vidi. Noteikumiem, kas regulē saimniekošanu, ir sava loma, taču līdztekus jābūt arī sabiedrības atbalstam, sedzot daļu no šīm izmaksām, ko parasti nav iespējams kompensēt ar tirgu.

Tas pats attiecināms arī uz klimata pārmaiņu ierobežošanu. Lauksaimniekiem var izvirzīt papildu nosacījumus, taču, ja sabiedrība “nepakustinās ne pirkstu”, lai lauksaimniekiem palīdzētu, ražošanas bāze, visdrīzāk, tiks pārvietota uz ārvalstīm. Bet tad tieši politiķiem sabiedrībai būs jāpaskaidro, kāpēc, importējot pārtiku, kas ražota, ievērojot zemākus vides standartus, tiek saražots vairāk siltumnīcas efektu izraisošo gāžu. Komisāre nešaubās, ka saprātīgi ir ieguldīt klimatam draudzīgās saimniekošanas metodēs - tehnoloģijās, apmācībā, bet dažos gadījumos - vienkāršās saimniekošanas prakses izmaiņās.

Kopumā runājot par lauku attīstību, Komisāre atzīst, ka pašreizējā pieeja, piedāvājot dalībvalstīm visu pasākumu sarakstu, no kura katra izvēlas saviem apstākļiem piemērotāko, ir laba. Taču viņa ir pārliecināta, ka to vēl iespējams uzlabot.

Taču M. Fišere-Bēla atkārtoti atgādinājusi, ka KLP politika ir jutīgs jautājums, kas nosaka nepieciešamību būt politiski reāliem.

Sagatavots pēc M. Fišeres-Bēlas uzrunas darba grupai par KLP nākotni pēc 2013. gada Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā (2009. gada 10. novembrī).

AgroPols

x

Paroles atgadināšana