Viedokļi

Jaunā komisāra skatījums uz KLP nākotni

Agnese Krieviņa, AgroPols
20.01.2010

Ņemot vērā komisāru kandidātu uzklausīšanā teikto, Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāra amata kandidāts Dačjans Čološs (Dacian Cioloş) uzskata, ka nākotnē joprojām jāsaglabā tiešmaksājumi, lai nodrošinātu lauksaimniecības ienākumu minimālu stabilitātes līmeni. Taču, salīdzinot ar pašreizējo sistēmu, 1. pīlāra maksājumiem ir jākļūst taisnīgākiem, sabalansētākiem un caurspīdīgākiem, kā arī jādomā par jaunu atbalsta sadalīšanas kritēriju, jo vēsturiskais princips vairs nav adekvāts. Tāpat, lai nodrošinātu lauksaimnieku ienākumu stabilitāti un sabalansētu piedāvājumu ar pieprasījumu, Čološs runā par jauniem tirgus regulēšanas pasākumiem, taču uzsverot, ka svarīgi ir neatgriezties pagātnē. Kā vienu no pasākumiem viņš ierosinājis garantiju vai apdrošināšanas fonda izveidošanu, kas sāktu darboties, novērojot cenu svārstīgumu. Tāpat viņš atbalsta koncepciju izveidot reālu rīcības kodeksu, kas palīdzētu regulēt attiecības starp ražotājiem un mazumtirgotājiem, kā arī nepieciešamību meklēt iespējas, kā piedāvājuma ķēdē nodrošināt taisnīgāku pievienotās vērtība sadalīšanu ķēdes dalībniekiem, tajā pašā laikā uzsverot, ka jebkādas izmaiņas konkurences likumdošanā ir saskaņojamas ar Konkurences ģenerāldirektorātu.


Tāpat nākamais Lauksaimniecības komisārs uzskata, ka KLP jāsaglabā arī 2. pīlārs, taču uzsverot nepieciešamību pēc lielākas saistības ar Kohēzijas politiku. Kopumā Čološs nākotnē redz lielāku 2. pīlāra lomu, tomēr ne uz finanšu līdzekļu pārdales rēķina pīlāriem.


Runājot par gaidāmo budžeta pārskatīšanu, jaunais komisārs izteicis apņemšanos sagatavot atbilstošus argumentus, kas ļautu aizstāvēt labi finansētu KLP, un kā galvenos no tiem šobrīd minot pārtikas drošību, kā arī nepieciešamību nodrošināt lauksaimnieku finansiālo stabilitāti. Amatpersona arī paudusi nelokāmu pārliecību, ka KLP ir nepieciešams pietiekami liels budžets, kas atbilst izvirzītajiem augstajiem mērķiem, jo, atbalstu nesniedzot, izmaksas būs pārāk augstas.


Saistībā ar piena nozari, Dačjans Čološs uzskata, ka, kvotu sistēmai beidzot pastāvēt, nepieciešams atrast jaunus instrumentus, kas palīdzētu risināt problēmas atsevišķos reģionos. Kā svarīgu viņš novērtējis arī pašreizējās augsta līmeņa ekspertu grupas darbu, paužot savu atbalstu stingrākām līgumiskajām attiecībām.


Saistībā ar Dohas sarunu raundu, nākamais komisārs uzsvēris, ka ES jau šobrīd izrādījusi lielu piekāpšanos un vairs nevar piekāpties jautājumā par piekļuvi tirgum, tāpēc viņš solījis sarunās būt stingrs, norādot uz ES lauksaimniecības produktu kvalitātes interešu ievērošanu.


Nedaudz pieskaroties ĢMO tēmai (saistībā ar ES piedāvājuma ķēdes konkurētspēju), runātājs norādījis atbalstu decentralizētai lēmumu pieņemšanai par ĢMO audzēšanu, tāpat uzskatot, ka šī jautājuma izpēte jāturpina, lai gaļa nebūtu jāpērk no trešajām valstīm, kur dzīvnieki baroti ar ĢMO barību.


Nākamais Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs sevi raksturojis kā reformētāju, kas atradīs pašreizējai situācijai atbilstošu risinājumu, tajā pašā laikā uzsverot, ka lauksaimniecības jautājumi tiks skatīti no ES, nevis nacionālās perspektīvas.


Jāpiebilst, ka Čološa uzstāšanās novērtēta kā kompetenta - viņam atzinību paudusi liela daļa dalībvalstu. Tāpat viņš ieguvis atbalstu no vadošās lauksaimnieku un kooperatīvu organizāciju apvienības COPA-COGECA, jo ir par stingru KLP politiku nākotnē.

 

Avots: “Agra Facts” Nr. 03-10, 15.01.2010.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana