Viedokļi

Copa-Cogeca stingri iebilst pret tirdzniecības sarunu atjaunošanu ar Latīņamerikas valstīm

Agnese Krieviņa, AgroPols
07.05.2010

Eiropā vadošā lauksaimnieku un kooperatīvu organizāciju komiteja Copa-Cogeca izplatījusi paziņojumu, norādot, ka ir pret tirdzniecības liberalizācijas sarunu atjaunošanu ar Mercosur valstīm, kurā ietilpst Latīņamerikas valstu grupa. Organizācija uzskata, ka tam būtu postoša ietekme uz ES lauksaimniecības un pārtikas sektoru.

ES Komisijai nosūtītajā vēstulē tiek atzīmēts, ka divpusējās tirdzniecības vienošanās radītu milzīgu liellopu gaļas, cūkgaļas, putnu gaļas, kviešu, citrusaugu importu ES no šīm valstīm, tādējādi apdraudot ES lauksaimniecības sektorā 28 milj. darba vietas, kā arī negatīvi ietekmējot pārtikas nozari. Organizācija atzīmē, ka produktiem no šīm valstīm, kur ir apšaubāmi darba apstākļi, nav jāatbilst tādiem pašiem augstiem pārtikas drošības, dzīvnieku labklājības un vides standartiem, kas jāievēro ES ražotājiem.


Tirdzniecības sarunas ar šīm valstīm ir pārtrauktas kopš 2004.gada, sarunu atjaunošana paredzētu lemt par beznodokļa un preferenciālo likmju piemērošanu lielākajai daļai lauksaimniecības produktu no šīm valstīm. Organizācija aicina Komisiju neatjaunot sarunas, jo tas vienlaicīgi dotu nepareizu signālu citiem ES tirdzniecības partneriem un nesekmētu Dohas raunda virzību. Šāda rīcība izsauktu nabadzīgāko valstu negatīvu reakciju, ņemot vērā, ka ES piešķirtu priekšrocības tādām industriālām eksportvalstīm kā Brazīlija un Argentīna, kurās vēl vairāk pastiprinātos intensīvā saimniekošana un mežu izciršana.

Avots: www.copa-cogeca.be

AgroPols

x

Paroles atgadināšana