Viedokļi

Eksporta uzņēmumos ir vairāk inovatīvas nekā tajos, kas darbojas tikai iekšējā tirgū

Mārīte Gailīte, AgroPols
21.10.2010

Šāds ir Nīderlandes statistikas biroja (CBS) nesen publicēta ziņojuma secinājums. Nīderlandes uzņēmumi, kas eksportē savu produkciju ir lielāki, inovatīvāki un efektīvāk strādā. Kaut gan eksportējošie uzņēmumi veido tikai 7% no visa uzņēmumu skaita, tiem ir būtiska nozīme ekonomikas attīstībā. Tā 44% visu nodarbināto privātajā sektorā strādā eksporta uzņēmumos. Tāpat eksporta uzņēmumi nodrošina 52% pievienotās vērtības, 80% inovatīvo risinājumu un 87% izdevumus pētniecībai un attīstībai privātajā sektorā Nīderlandē. Pēc neto apgrozījuma lieluma eksportētāji ir vidēji 10 reizes lielāki par vietējā tirgus uzņēmumiem, tie nodrošina 8 reizes lielāku pievienoto vērtību. Vidējais darba ražīgums eksporta uzņēmumos ir par 36% augstāks, bet vidēja alga par 30% augstāka. Tāpat eksporta uzņēmumi nodarbina 1,5 reizes vairāk pagaidu darbinieku. Pēc izmaksu struktūras eksporta uzņēmumi vairāk nodarbojas ar pirkšanu un tālāk pārdošanu, tikai nepilni 10% izmaksu ir saistīti ar pašu ražošanu. Pārdošanas izmaksas eksporta uzņēmumos ir augstākas, tāpat izmaksas darba algām un pārējās izmaksas, savukārt enerģijas izmaksas ir zemākas. Kopumā ņemot, izdevumi pētījumiem un inovācijām eksporta uzņēmumos ir vidēji 4-7 reizes augstāki nekā tajos, kas strādā tikai iekšējā tirgū.

Avots: www.agf.nl, www.cbs.nl

AgroPols

x

Paroles atgadināšana