Mežs

Samazināts finansējums meža nozares attīstībai 2009.gadā

MK, Noteikumi,  Nr. 804
21.07.2009

Valdība 21. jūlijā apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.jūnija noteikumos Nr.519 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2009.gadā””.

Pamatojoties uz grozījumiem likumā par valsts budžetu 2009.gadam, nosakot, ka valsts atbalsta apmērs meža nozares attīstībai 2009.gadā tiek samazināts līdz 346 544 latiem līdzšinējo 581 700 latu vietā, veiktas izmaiņas valsts atbalsta piešķiršanas kārtībā meža nozares attīstībai šogad.

Izmaiņas nosaka, ka 2009.gadā meža nozares atbalsta un attīstības programmu un projektu finansēšanai, tostarp Latvijas kokrūpniecības un meža īpašnieku pārstāvībai Eiropā, paredzēti 92 000 latu.

Savukārt zinātniskās izpētes projektiem - jau esošajos ilgtermiņa projektos paredzēto šī gada uzdevumu izpildei un meža nozares ekonomiskās situācijas monitoringam un novērtējumam 2009.gadā - kopējais finansējums noteikts 242 724 latu apmērā.

Valsts starptautisko saistību izpildei meža monitoringa pasākumu veikšanai paredzētais finansējums ir 10 320 latu un nozares ekspertu atalgojumam - 1500 latu.

Zemkopības ministrija, konsultējoties ar meža nozares sadarbības partneriem, vienojās par nozarei nozīmīgo un aktuālo projektu finansēšanu 2009.gadā.


Zemkopības ministrija

x

Paroles atgadināšana