Mežs

ZM izsludina pieteikšanos Valsts atbalstam meža nozares attīstībai 2009.gadā

AgroPols
24.07.2009

1. Konkurss sekojošām finansējuma sadaļām:
1.1. Ilgtermiņa zinātniskās izpētes projektu 2009.gada uzdevumu izpilde;
1.2. Meža nozares atbalsta un attīstības programmas un projekti sabiedrības informēšanai un izglītošanai (skat. 2.3. un 2.4.apakšpunkts);
1.3. Meža nozares atbalsta un attīstības programma un projekts - Bezmaksas informatīvā izdevuma meža īpašniekiem un citiem interesentiem par meža apsaimniekošanu un saistītiem jautājumiem „Čiekurs” sagatavošana un izplatīšana (tostarp elektroniski).
2. Konkurss sekojošiem projektiem:
2.1. 2009.gada prioritārā jomā – Meža nozares ekonomiskās situācijas monitorings un novērtējums 2009.gadā;
2.2. Valsts starptautisko saistību izpilde meža monitoringa pasākumu veikšanai (CO2 piesaistes un emisijas noteikšanai zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā par 1990.–2008.gadu un Eiropas meža monitoringa sistēmas attīstības projekta „Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System” (FUTMON) ieviešana);
2.3. Meža nozares atbalsta un attīstības programmas un projektu ietvaros Konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” uzvarētāju apbalvošana;
2.4. Latvijas kokrūpniecības un meža īpašnieku pārstāvība Eiropā.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 21 diena no konkursa izsludināšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Zemkopības ministrijas mājas lapā (no 15.07.2009.).
Projekta iesniegumu jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Rīgā, Republikas laukumā 2, 8.stāvā, 820.kabinetā.
Iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

www.lad.gov.lv un Zemkopības ministrijas mājas lapā, sadaļā Meža nozare: www.zm.gov.lv.
Kontaktpersona: Zenta Bondare T:67027687


AgroPols

x

Paroles atgadināšana