Mežs

8 mēnešos uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms ir 11,42 milj. kubikmetru

Valsts meža dienests (VMD)
17.09.2009

Augustā meža īpašnieki un tiesiskie valdītāji izņēmuši 2397 apliecinājumus koku ciršanai, kas ir par trešdaļu mazāk kā iepriekšējā mēnesī. Plānojot ciršanas apjomus uz 2009. gadu, augustā izsniegtajos apliecinājumos pieprasītais iespējamais iegūstamās koksnes apjoms bija 0,64 milj. kubikmetru, kas ir gandrīz uz pusi mazāk kā iepriekšējā mēnesī.

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem 2009. gada astoņos mēnešos izsniegtajos ciršanas apliecinājumos uzrādītais plānotais ciršanas apjoms kopumā ir 11,42 milj. kubikmetru koksnes (8,45 milj. kubikmetru valsts mežos, bet 2,97 milj. kubikmetru pārējos mežos). Pavisam no 2009.

gada 1. janvāra līdz 31. augustam (iesk . 2008. gada decembrī izsniegtos ciršanas apliecinājumus 2009. saimnieciskajam gadam) meža īpašniekiem un tiesiskajiem vadītājiem izsniegti 44 804 ciršanas apliecinājumi (21 604 - valsts mežos un 23 200 - pārējos mežos).

Šajā gadā no 1. janvāra līdz 31. augustam, ciršanas apliecinājumos uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms kopumā, salīdzinot ar iepriekšējā gada astoņiem mēnešiem, ir par 850 tūkst. kubikmetriem lielāks. Ieplānotais ciršanas apjoms valsts mežos ir būtiski ir palielinājies, bet savukārt pārējos mežos samazinājies.

Valsts mežos 2009. gada astoņos mēnešos izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais apjoms ir par 2,21 milj. kubikmetru koksnes vairāk kā 2008. astoņos mēnešos, bet pārējos mežos šajā laikposmā ciršanas apliecinājumos uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējā gada astoņiem mēnešiem ir samazinājies par 1,36 milj. kubikmetru.


Valsts meža dienests (VMD)

x

Paroles atgadināšana