Mežs

Pieņem iesniegumus koku ciršanai nākamajam gadam

Valsts meža dienests (VMD)
17.09.2009

No septembra Valsts meža dienesta mežniecībās pieņem un reģistrē iesniegumus koku ciršanai un izsniedz apliecinājumus nākamajam gadam. Uz ciršanas apliecinājuma būs norāde, ka tas stājas spēkā ar 2010. gada 1. janvāri.

Šī prakse turpinās pamatojoties uz iepriekšējo gadu pozitīvu pieredzi, tādā veidā dodot iespēju nodrošināt nepārtrauktu saimniecisko darbību gadījumos, kad apliecinājums koku ciršanai nepieciešams savlaicīgai saimnieciskās darbības plānošanai. Kā arī, lai tiktu nodrošināta iesniegumā par koku ciršanu minēto platību pārbaude dabā.

Pieņemot un reģistrējot iesniegumu par atļaujas saņemšanu koku ciršanai nākamajā gadā jau tagad, tiek nodrošināta situācija, lai mežniecībā gada sākumā, saņemot apliecinājumus koku ciršanai nebūtu jāgaida rindā. Tāpat tas dod iespēju meža izstrādes veicējiem savlaicīgi saņemt nepieciešamos dokumentus un plānot savu darbu.

Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs jau šā gada nogalē savā mežniecībā vai arī Valsts meža dienesta Klientu apkalpošanas daļā Rīgā var iesniegt iesniegumu koku ciršanai nākamajam gadam un pēc noteiktā laika saņemt apliecinājumu koku ciršanai, kura darbība sāksies ar 2010. gada janvāri.


Valsts meža dienests (VMD)

x

Paroles atgadināšana