Mežs

Noslēdzies starptautisks seminārs par enerģētisko koksni tagadnē un tās izmantošanu nākotnē

Māra Mīkule, LR Zemkopības ministrija (ZM)
18.09.2009

Noslēdzies starptautisks seminārs par enerģētisko koksni tagadnē un tās izmantošanu nākotnē

Trešdien (16.septembrī) Zemkopības ministrijā (ZM) noslēdzās starptautisks seminārs „Enerģētiskā koksne tagadnē un nākotnes perspektīvā – lietošanas monitorings un izpratne par tehnoloģijām”, kura mērķis bija diskutēt par biomasas izmantošanu un veicināt izpratni par tehnoloģiju attīstību.

Semināra gaitā tā dalībnieki no Šveices, Zviedrijas, Igaunijas, Somijas, Lietuvas, Polijas, Nīderlandes, Serbijas, Baltkrievijas un Latvijas iepazinās ar Apvienotās koksnes un enerģijas izmantošanas pētījuma (Joint Wood Energy Enquiries (JWEE)) rezultātiem Baltijas reģiona valstīs un apsprieda jauno tehnoloģiju izmantošanas lomu nākotnē un biomasas lomu Eiropas enerģijas kopējā bilancē.

Semināra galvenās tēmas bija šādas: koksnes izmantošana enerģētikā, nozīme un politikas attīstība šajā jomā; sadarbība starp meža, enerģētikas un atkritumu apsaimniekošanas nozarēm koksnes biomasas jautājumos; tehnoloģiskie jautājumi par enerģijas iegūšanu no koksnes biomasas un jaunākās izmaiņas tehnoloģijā, kas varētu ietekmēt koksnes biomasas izmantošanu.

 Dalība seminārā Latvijai deva iespēju apzināt un apkopot esošās zināšanas, iegūt pieredzi un palielināt izpratni, kas nepieciešama, lai atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) šā gada 30.jūnija lēmumam izstrādātu Nacionālo atjaunojamās enerģijas Rīcības plānu saskaņā ar direktīvu 2009/28/EC. Rīcības plāna mērķis ir noteikt nacionālos mērķus līdz 2010.gada jūnija beigām, lai Eiropā līdz 2020.gadam varētu sasniegt enerģijas patēriņu no atjaunojamiem energoresursiem 20% apmērā.

Galvenā seminārā paustā atziņa: nepieciešams iegūt ticamu informāciju par koksnes izmantošanu un iegūto enerģiju, jo šāda detalizēta apvienota informācija ir būtiska nozaru attīstības plānošanai, un daudzām valstīm tādas trūkst. Tāpat tika nolemts, ka, lai izstrādātu Nacionālo atjaunojamās enerģijas Rīcības plānu, tā izstrādē jāpiedalās iesaistīto ministriju un nozaru interešu pārstāvjiem.

Semināru organizēja Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar UNECE/FAO Koksnes komiteju un FAO Centrālās un Austrumeiropas biroju. Finansiāli pasākumu atbalstīja Zviedrijas lauksaimniecības ministrija.

Māra Mīkule
LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana