Mežs

Beidzas meža ugunsnedrošais laikposms

AgroPols
22.09.2009

Ar 21. septembri ir atcelts meža ugunsnedrošais laikposms visā valsts teritorijā - to nosaka Valsts meža dienesta (VMD) 2009. gada 15. septembra rīkojums.

Pēc apkopotās operatīvās informācijas, 2009. gadā meža ugunsnedrošajā laikposmā, kas tika noteikts ar 27. aprīli, atklāti un nodzēsti 882 meža ugunsgrēki, kopējā uguns skartā platība bijusi 770 ha, tajā skaitā 455 ha meža. Tas ir par ceturtdaļu vairāk nekā 2008. gadā, kad bija 706 meža ugunsgrēki un uguns skāra gandrīz 303 ha meža. Salīdzinājumam - 2007. gadā atklāja un dzēsa 425 meža ugunsgrēkus ar kopējo uguns skarto meža platību 331 ha, bet 2006. gadā nācās dzēst 1925 ugunsgrēkus, kur uguns postīja 3370 ha meža. Kā redzam, meža ugunsgrēku skaits ļoti mainā, un galvenokārt tas atkarīgs no laika apstākļiem.

Šogad visvairāk mežs dedzis Rīgas reģionālās virsmežniecības teritorijā, (396 reizes) bet vidēji katrs ugunsgrēks bijis ar nelielu platību. Uguns skārusi 104,7 ha meža, bet kopējā izdegusī platība ir 168,6 ha. Arī Dienvidlatgales virsmežniecībā dedzis bieži (155 reizes), skarti 102,5 ha meža, bet kopējā izdegusī platība ir 254,0 ha. Savukārt Ziemeļkurzemes virsmežniecības teritorijā reģistrēti 86 meža ugunsgrēki, taču uguns piezagusies tikai 29,9 ha meža. Šajās trijās virsmežniecībās kopā bijuši 72% no visiem šosezon reģistrētajiem meža ugunsgrēkiem, un uguns skārusi vairāk nekā pusi no visām dzēstajām meža platībām.

Vismazāk meža ugunsgrēku bijis Madonas virsmežniecībā – 11, neliela ir arī uguns skartā kopējā meža platība - 7 ha, taču vienā ugunsgrēkā izdegusī platība ir lielāka nekā Rīgas reģionālajā virsmežniecībā.

Austrumlatgales virsmežniecības teritorijā bijuši 29 meža ugunsgrēki, Ziemeļvidzemes - 32, Ziemeļaustrumu - 40, Zemgales - 42, Sēlijas - 44, Dienvidkurzemes - 47.

Valsts meža dienests atgādina - neraugoties uz meža ugunsnedrošā laikposma beigšanos, mežā joprojām ir aizliegts:

· dedzināt atkritumus;

· dedzināt ciršana atlikumus vai kurināt ugunskuru tuvāk par 2 m no augošiem kokiem;

· dedzināt vai kurināt ugunskuru, ja kūdras slānis ir biezāks par 0,5 m.

(Pēc VMD informācijas)


AgroPols

x

Paroles atgadināšana