Mežs

Teritoriālo struktūrvienību skaits samazinās

Inta Kārkliņa, AgroPols
30.09.2009

Teritoriālo struktūrvienību skaits samazinās

Valsts meža dienestā (VMD) turpinās strukturālās izmaiņas. Tās tiek veiktas, lai nodrošinātu virsmežniecību un mežniecību uzraugāmo teritoriju iedalījuma atbilstību Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam novadu iedalījumam, pēc iespējas nodrošinot novada teritorijas uzraudzības piekritību vienai mežniecībai.

No 1. oktobra VMD būs 96 mežniecības 101 (2009. g. 1. jūl.) vietā, bet no 1. novembra - 94 mežniecības.

Izmaiņas skar Sēlijas, Dienvidlatgales, Ziemeļvidzemes, Dienvidkurzemes un Madonas virsmežniecības. Turpmāk Ziemeļvidzemes virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā būs par 3 mežniecībām, bet Dienvidkurzemes virsmežniecībā par 2 mazāk. Savukārt Līvānu mežniecība, kas uzrauga Līvānu pilsētu, Jersikas, Rožupes, Rudzātu Sutru un Turku pagastu no Sēlijas virsmežniecības tiek iekļauta Dienvidlatgales virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā. Tas darīts, atbalstot Līvānu novada domes izteikto lūgumu, lai nodrošinātu Latgales plānošnas reģiona teritorijā esošo mežu vienotu pārraudzību.

Ziemeļvidzemes virsmežniecības

Piebalgas (atradās Jaunpiebalgas pag.) mežniecības uzraugāmā teritorija turpmāk būs Taurenes mežniecības pārziņā, Pārgaujas mežniecības (atradās Stalbes pag.) uzraugāmo teritoriju pārraudzīs Jumaras mežniecība, bet Strenču (atradās Strenčos) - Valmieras mežniecība.

•          Tādējādi Raiskuma, Stalbes un Straupes pagasta meža īpašniekiem būs jādodas uz Jumaras mežniecību, kas atrodas Kocēnos, Alejas ielā 8.

•          Drustu, Inešu, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas un Zosēnu pagasta meža īpašnieki tiks gaidīti Taurenes mežniecībā - Taurenes pagasta „Rudiņos”.

•          Valmieras mežniecība (Valmieras pag., Vanagu ielā 2) sniegs pakalpojumus arī Ēveles, Jērcēnu, Plāņu, Trikātas, Sedas pilsētas ar lauku teritoriju un Strenču pilsētas meža īpašniekiem, kā arī Matīšu un Vecates pagasta meža īpašniekiem.

•          Savukārt meža īpašniekiem no Vaives pagasta un Cēsu pilsētas teritorijas Amatas mežniecības vietā tagad būs jādodas uz Priekuļu mežniecību, kas atrodas Priekuļu pag. Dārza ielā 12.

Sākot ar 1. oktobri, Dienvidkurzemes virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā 13 mežniecību vietā strādās 11.

•          Aizputes mežniecības (Aizpute, Brīvzemnieku bulvāris 1) uzraugāmā teritorija būs Aizputes pilsēta, Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas un Lažas pagasts.

•          Grobiņas mežniecības (Grobiņa, Atpūtas iela 4) pārziņā būs Bārtas, Dunalkas, Gaviezes, Grobiņas, Medzes, Tadaiķu un Vecpils pagasts, Durbes pilsēta ar lauku teritoriju, Grobiņas pilsēta un Liepāja.

•          Kuldīgas mežniecības (Kuldīga, Dārza iela) uzraugāmā teritorija būs Īvandes, Laidu, Padures, Kurmāles, Pelču, Snēpeles un Turlavas pagasts, kā arī Kuldīgas pilsēta.

•          Kursīšu mežniecības (Kursīšu pagasts, “Kalnāji”) uzraugāmā teritorija -Ezeres, Jaunauces, Kursīšu, Nīgrandes, Rubas, Vadakstes un Zaņas pagasts.

•          Nīcas mežniecības (Nīcas pagasts, „Mežgari”) uzraugāmā teritorija - Dunikas, Nīcas, Otaņķu un Rucavas pagasts.

•          Priekules mežniecības (Priekules pagasts, “Senči”) uzraugāmā teritorija – Bunkas, Embūtes, Gramzdas, Kalētu, Priekules, Vaiņodes, Virgas pagasts un Priekules pilsēta.

•          Pārventas mežniecības (Rumbas pagasts, „Čiekurīši”) uzraugāmā teritorija - Kabiles, Rendas, Rumbas un Vārmes pagasts.

•          Sakas mežniecības (Pāvilosta, Dzintaru iela 73) uzraugāmā teritorija - Pāvilostas pilsēta, Sakas un Vērgales pagasts.

•          Brocēnu mežniecības (Brocēni, Skolas iela 10) uzraugāmā teritorija - Blīdenes, Gaiķu un Remtes pagasts, kā arī Brocēnu pilsēta ar lauku teritoriju.

•          Saldus mežniecības (Novadnieku pagasta „Saldenieki”) uzraugāmā teritorija - Lutriņu, Jaunlutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Zvārdes, Saldus un Šķēdes pagasts, Saldus pilsēta.

•          Skrundas mežniecības (Skrunda, Amatnieku iela 1) uzraugāmā teritorija - Nīkrāces, Raņķu un Rudbāržu pagasts, Skrundas lauku teritorija.

Bet no 1. novembra izmaiņas būs arī Madonas virsmežniecībā, kur 7 mežniecību vietā būs 5, jo Aronas un Kalsnavas mežniecība tiek pievienota Madonas mežniecībai. Tātad turpmāk meža īpašniekiem, kuru mežs atradās Aronas vai Kalsnavas mežniecības uzraugāmajā teritorijā, būs jāvēršas Madonas mežniecībā (Madonā, Skolas ielā 27). Tās uzraugāmā teritorija būs - Aronas, Liezēres, Bērzaunes, Kalsnavas, Mārcienas, Lazdonas, Ļaudonas, Mētrienas un Praulienas pagasts, kā arī Madonas pilsēta. Pārējo Madonas virsmežniecības mežniecību atrašanās vieta un uzraugāmās teritorijas nemainās.

Lai gan mežniecību uzraugāmās teritorijas mainās un samazinās mežniecību skaits, tas nenozīmē, ka meža īpašniekiem turpmāk nebūs iespējams saņemt pakalpojumus, vienīgi daļai īpašnieku būs cita pakalpojuma saņemšanas vieta. Veicot izmaiņas, tiek īstenota sabiedrības vēlme samazināt valsts pārvaldes iestāžu skaitu. Reizē tas saistīts arī ar finanšu līdzekļu samazinājumu, jo mazu mežniecību uzturēšanai nav resursu. Turklāt mežniecību skaitu un atrašanās vietu ietekmē arī uzraugāmo teritoriju harmonizācija ar jaunizveidoto novadu teritorijām.

Pēc VMD informācijas

Inta Kārkliņa
AgroPols

x

Paroles atgadināšana