Mežs

9 mēnešos - 11,89 milj. kubikmetru

AgroPols
14.10.2009

Augustā meža īpašnieki un tiesiskie valdītāji izņēmuši 2751 apliecinājumu koku ciršanai, kas ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējā mēnesī. Savukārt, plānojot ciršanas apjomus 2009. gadā, septembrī izsniegtajos apliecinājumos pieprasītais iespējamais iegūstamās koksnes apjoms bija 0,47 milj. m3, kas ir gandrīz par trešdaļu mazāk kā mēnesi iepriekš. Turklāt, kā jau esam informējuši, neatkarīgi no tā, kad izņemts apliecinājums koku ciršanai, tas der visu saimniecisko gadu, tātad līdz pat 2009. gada beigām. Tas arī nozīmē, ka apliecinājumā uzrādīto plānoto koksnes apjomu var cirst sev visizdevīgākajā laikā, taču noteikti līdz 31. decembrim.

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas, meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem 2009. gada deviņos mēnešos izsniegtajos ciršanas apliecinājumos uzrādītais plānotais ciršanas apjoms kopumā ir  11,89 milj. m3 koksnes (8,53 milj. m3 valsts mežā, bet 3,36 milj. m3 pārējā mežā).

Kopš 2009. gada 1. janvāra (līdz 30. septembrim, ieskaitot 2008. gada decembrī izsniegtos ciršanas apliecinājumus 2009. saimnieciskajam gadam meža īpašniekiem un tiesiskajiem vadītājiem kopā izsniegti 47 555 ciršanas apliecinājumi (22 223 - valsts mežā un 25 332 - pārējā mežā).

Savukārt no 1. janvāra līdz 30. septembrim ciršanas apliecinājumos uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms kopumā, salīdzinot ar iepriekšējā gada deviņiem mēnešiem, ir par 870 tūkst. m3 lielāks. Tādējādi redzam, ka ieplānotais ciršanas apjoms valsts mežā, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir ievērojami palielinājies, bet pārējā mežā - samazinājies. Proti - valsts mežā uzrādīti 2,12 milj. m3 koksnes vairāk, bet pārējā mežā - 1,25 milj. m3 mazāk.


Turpretī 2009. gada septembrī izņemtajos apliecinājumos ciršanai valsts mežā uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms ir tikai 80 tūkst. m3 jeb 4,5 reizes mazāk kā augustā. Bet pārējā mežā apliecinājumos uzrādītais plānotais ciršanas apjoms septembrī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir palielinājies vairāk nekā par 100 tūkst. m3.

 

Pēc VMD informācijas


AgroPols

x

Paroles atgadināšana