Mežs

Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana ELFLA un LAP pasākumam "Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana"


14.12.2009

Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana ELFLA un LAP pasākumam "Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana"

Lauku atbalsta dienests izsludina kompensāciju maksājumu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizēja apmežošana” saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 1182 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma “Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana” īstenošanai”.

Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2009. gada 14. decembra līdz laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu.

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums - 5 000 000 LVL (pieci miljoni lati).Informācija

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv . sadaļā ES atbalsts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs juridiskai personai atbilstoši tās juridiskajai adresei, fiziskai personai atbilstoši projekta īstenošanas adresei. Tos iesniedz personīgi vai elektroniska dokumenta formā (saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām). Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv .

Lauku atbalsta dienests (LAD)

x

Paroles atgadināšana