Mežs

Informācija ir vajadzīga katram meža īpašniekam

Alīda Pēda, AgroPols
20.11.2009

Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros Valsts meža dienesta Konsultāciju pakalpojumu centra Kuldīgas nodaļa sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru novembrī rīkoja praktisku semināru “Meža īpašnieku iespējas vietējo resursu izmantošanas dažādošanā”.


Informācija ir vajadzīga katram meža īpašniekam

Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros Valsts meža dienesta Konsultāciju pakalpojumu centra Kuldīgas nodaļa sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru novembrī rīkoja praktisku semināru “Meža īpašnieku iespējas vietējo resursu izmantošanas dažādošanā”.

Jauni noteikumi, jaunas iespējas

Stāsta Valsts meža dienesta (VMD) Konsultāciju pakalpojuma centra (KPC) Kuldīgas nodaļas vadītāja Sigita Vaivade: “Kā jau mēs esam informējuši, nesen spēkā stājušies 2009. gada 6. oktobrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 1145 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai”, kā arī 2009. gada 13. oktobrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 1182 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana” īstenošanai. Tātad mainījušies noteikumi, kas noteica valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta saņemšanas kārtību par meža ekonomiskās vērtības uzlabošanu un lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējo apmežošanu.”

Viņa arī atgādina VMD Konsultāciju pakalpojuma centra pamatuzdevumu: sniegt atbalstu meža īpašniekiem, gan dodot iespēju papildināt viņu zināšanas, gan palīdzēt arī praktiskā meža apsaimniekošanā.

Lai zinātu un pieņemtu lēmumus, jābūt informētam

Sigita Vaivade turpina: “Cenšamies, lai informācija būt regulāra un lai visi šajā nozarē iesaistītie to saņemtu laikus. Manuprāt, tas ir pats svarīgākais. Katram meža īpašniekam ir vajadzīga informācija, lai pēc tam katrs pats lemtu, kā rīkoties, ko darīt, ko ne. Tāpēc jau mēs te esam un strādājam.”

VMD Konsultāciju pakalpojuma centra Kuldīgas nodaļas organizētos seminārus atzinīgi novērtē arī meža īpašnieki, tāpēc interesentu nekad netrūkst. Arī šajā seminārā piedalījās ap 100 cilvēku (bijušā Kuldīgas rajona teritorijā ir ap 5 tūkst. meža īpašnieku). Aktīvi iesaistījās sarunās, diskusijās, daudz jautāja. Visus interesēja gan izmaiņas koku ciršanas noteikumos, gan ES finansiālā atbalsta saņemšanas iespējas. Bet visvairāk jautājumu bija par lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošanu. Tāpat īpašnieki vēlējās zināt, kādas ir meža ekonomiskās vērtības uzlabošanas iespējas un ko reāli sevī ietver mežsaimniecības potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās, u. tml.

Ar saimnieka attieksmi

Tika pārrunātas arī biežāk pieļautās kļūdas projektu iesniegumu sagatavošanā un atskaišu iesniegšanā, uzklausīti VMD ieteikumi platību iezīmēšanā un MAP noformēšanā, atskaišu iesniegšanā. S. Vaivade arī pastāstīja par pieredzes apmaiņas braucienā redzēto Lejassaksijā (Vācijā) un to, kā tur saimnieko privātie meža īpašnieki.

Savukārt pēcpusdienā semināra dalībnieki ciemojās trīs saimniecībās, kur uz vietas iepazinās ar jau īstenoto projektu realizāciju: vēroja, kā mežs atjaunots pēc 2005. gada vējagāzes, kā tiek koptas jaunaudzes un kā apmežota lauksaimniecībā neizmantotā zeme.

“Kurzemnieki ir aktīvi uz šādu projektu īstenošanu un ļoti nopietni izmanto dažādas valsts un Eiropas Savienības atbalsta programmas,” atzīst Sigita Vaivade. Viņa arī priecājas par katru meža īpašnieku, kurš pats kopj savu platību, un dara to ar īsta saimnieka attieksmi - ar vislielāko ieinteresētību un atbildību.

Atgādinām, ka meža īpašnieki no 2009. gada 7. decembra līdz 2010. gada 7. janvārim varēs pieteikties Eiropas Savienības atbalstam pasākuma “Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu”, bet no 2009. gada 14. decembra - Eiropas Savienības atbalstam „Lauksaimniecībā neizmantojamo zemju pirmreizējai apmežošanai”.

Bet, domājot tieši par Kuldīgas pusē dzīvojošajiem meža īpašniekiem, S. Vaivades plānotā nākamā semināra temats varētu būt “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana