Mežs

Strukturālo izmaiņu rezultātā no 1. decembra 77 mežniecības

Valsts meža dienests (VMD)
02.12.2009

Turpinoties strukturālajām izmaiņām, ar 1. decembri Valsts meža dienestā būs 77 mežniecības 94 (uz 01.11.2009.) mežniecību vietā. Strukturālās izmaiņas tiek veiktas, lai nodrošinātu Valsts meža dienestam normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi iedalīto budžeta līdzekļu apmērā un veiktu virsmežniecību un mežniecību uzraugāmo teritoriju iedalījuma atbilstību Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam novadu iedalījumam, pēc iespējas nodrošinot novada teritorijas uzraudzības piekritību vienai mežniecībai.


Strukturālo izmaiņu rezultātā no 1. decembra 77 mežniecības

Turpinoties strukturālajām izmaiņām, ar 1. decembri Valsts meža dienestā būs 77 mežniecības 94 (uz 01.11.2009.) mežniecību vietā. Strukturālās izmaiņas tiek veiktas, lai nodrošinātu Valsts meža dienestam normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi iedalīto budžeta līdzekļu apmērā un veiktu virsmežniecību un mežniecību uzraugāmo teritoriju iedalījuma atbilstību Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam novadu iedalījumam, pēc iespējas nodrošinot novada teritorijas uzraudzības piekritību vienai mežniecībai.

Šajā reizē izmaiņas skar Dienvidlatgales, Sēlijas, Rīgas reģionālo, Ziemeļaustrumu un Ziemeļkurzemes virsmežniecības.

Ar 1. decembri Dienvidlatgales virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā būs par 2 mežniecībām mazāk, Sēlijas virsmežniecībā par 3 mežniecībām mazāk, Rīgas reģionālajā, Ziemeļaustrumu un Ziemeļkurzemes virsmežniecībā katrā par 4 mežniecībām mazāk.

Dienvidlatgales virsmežniecībā

Bukmuižas (atradās Ezernieku pag.) mežniecības uzraugāmā teritorija turpmāk būs Dagdas mežniecības pārziņā, bet Indras mežniecības (atradās Krāslavā) uzraugāmo teritoriju pārraudzīs Krāslavas mežniecība.

• Bērziņu pag., Ezernieku pag., Svariņu pag. un Šķaunes pag. meža īpašniekiem būs jādodas uz Dagdas mežniecību, kas atrodas Pasta ielā 35a, Dagdā.

• Indras pag., Kalniešu pag., Piedrujas pag., Robežnieku pag. un Skaistas pag. meža īpašnieki tiks gaidīti turpat blakus Krāslavas mežniecībā, kas atrodas Latgales ielā 6, Krāslavā.

Sēlijas virsmežniecībā

Aknīstes mežniecības (atradās Aknīstē) pārziņā bijušo teritoriju uzraudzīs Viesītes mežniecība, Slates mežniecības (atradās Zasas pag.) uzraugāmo teritoriju pārzinās Jēkabpils mežniecība, bet Kokneses mežniecība turpmāk uzraudzīs Pļaviņu mežniecības (atradās Pļaviņās) teritoriju.

• Aknīstes pilsētas ar lauku terit., Asares pag., Elkšņu pag., Gārsenes pag. un Rites pag. meža īpašniekiem būs jādodas uz Viesītes mežniecību, kas atrodas „Meža Stauģos” Viesītē.

• Aiviekstes pag., Klintaines pag., Pļaviņu pils. un Vietalvas pag. meža īpašniekiem turpmāk jāiet uz Kokneses mežniecību, kas atrodas Dzirnavu ielā 9, Kokneses pag..

• Dignājas pag., Dunavas pag., Leimaņu pag., Rubenes pag., un Zasas pag. meža īpašnieki tiks gaidīti Jēkabpils mežniecībā, kas atrodas Mežrūpnieku ielā 2a Jēkabpilī.

Rīgas reģionālajā virsmežniecībā

uzraugāmo teritoriju ar 1. decembri 14 mežniecību vietā turpmāk pārzinās 10 mežniecības, turpmāk Birzgales, Katvaru, Mālpils un Mārupes mežniecības teritorijā bijušiem meža īpašniekiem būs jāgriežas kādā citā mežniecībā, kura turpmāk pārraudzīs konkrēto teritoriju:

• Alojas mežniecība, atrodas Alojā, Limbažu ielā 8, uzraugāmā teritorija – Alojas pils. ar lauku terit., Braslavas pagasts., Brīvzemnieku pag., Staiceles pils ar l. t..

• Ādažu mežniecība, atrodas Ādažos, Muižas ielā 5, uzraugāmā teritorija – Ādažu nov., Carnikavas nov., Garkalnes nov., Sējas nov., Saulkrastu pils. ar l. t..

• Babītes mežniecība, kas atrodas Babītē, Liepu alejā 17, uzraugāmā teritorija – Rīgas pils., Babītes pag., Jūrmalas pils., Salas pag., Mārupes nov..

• Baldones mežniecība, kas atrodas Baldones l.t. Saulītēs-1, uzraugāmā teritorija – Baldones pils. ar l. t., Baložu pils., Daugmales pag., Ķekavas pag., Olaines pils., Olaines pag..

• Inčukalna mežniecība, kas atrodas Inčukalnā, Miera ielā 2, uzraugāmā teritorija – Inčukalna pag., Krimuldas pag., Siguldas pils., Siguldas pag., Vangažu pils., Allažu pag., Mores pag., Lēdurgas pag., Mālpils nov..

• Limbažu mežniecība, kas atrodas Limbažos, Cēsu ielā 39, uzraugāmā teritorija – Limbažu pils., Limbažu pag., Skultes pag., Vidrižu pag., Pāles pag., Viļķenes pag., Katvaru pag., Umurgas pag..

• Madlienas mežniecība, kas atrodas Madlienas pag.” Medņos”, uzraugāmā teritorija – Krapes pag., Ķeipenes pag., Madlienas pag., Mazozolu pag., Meņģeles pag., Taurupes pag., Lauberes pag., Suntažu pag..

• Ogres mežniecība, kas atrodas Ogres pag., Lībieškalna „Tījās”, uzraugāmā teritorija – Jumpravas pag., Ķeguma pils. ar l. t., Lēdmanes pag., Lielvārdes pils ar l. t., Ogres pils., Ogresgala pag., Rembates pag., Birzgales pag..

• Ropažu mežniecība, kas atrodas Ropažos, „Mežvidos”, uzraugāmā teritorija – Ropažu nov., Salaspils pils. ar l.t., Stopiņu nov., Ikšķiles pils. ar l.t..

• Salacgrīvas mežniecība, kas atrodas – Salacgrīvas l.t. Vecsalacās, uzraugāmā teritorija – Liepupes pag., Ainažu pils.ar l.t., Salacgrīvas pils. ar l. t..

Ziemeļaustrumu virsmežniecības

uzraugāmo teritoriju turpmāk pārraudzīs 8 mežniecības. Vaidavas mežniecības teritoriju uzraudzīs Alūksnes mežniecība, Tilžas mežniecības teritorija būs Balvu mežniecības pārziņā, Mālupes mežniecības uzraugāmo teritoriju kontrolēs Bejas mežniecība, bet Lizuma mežniecības teritorija turpmāk būs Lejasciema mežniecībā.

• Jaunlaicenes pag., Mārkalnes pag., Veclaicenes pag. un Ziemeru pag. meža īpašniekiem jādodas turpat, kur bija Vaidavas mežniecība, tikai uz Alūksnes mežniecību kas atrodas Alūksnē, Ozolu ielā 1.

• Bērzpils pag., Krišjāņu pag., Tilžas pag., Vectilžas pag., Baltinavas pag., Lazdulejas pag., un Briežuciema pag. meža īpašniekiem turpmāk jādodas uz Balvu mežniecību, kas atrodas Balvos, Stacijas ielā 19.

• Mālupes pag., Liepnas pag., un Malienas pag. meža īpašnieki tiks gaidīti Bejas mežniecībā, kas atrodas Alūksnē, Ozolu ielā 1.

• Rankas pag., Lizuma pag., Tirzas pag. un Druvienas pag. meža īpašnieku mežus turpmāk pārraudzīs Lejasciema mežniecība, kas atrodas Lejasciema pag., Smilšu ielā 7.

Ziemeļkurzemes virsmežniecības

teritoriju turpmāk uzraudzīs 9 mežniecības, izmaiņas ir arī mežniecību uzraugāmajās teritorijās. Turpmāk Ventas, Andumu, Engures un Irlavas mežniecību teritorijas uzraudzība sadalīta starp citām mežniecībām.

• Vandzenes mežniecības, kas atrodas Vandzenes pag. „Viršos”, uzraugāmā teritorija ir Ķūļciema pag., Laucienes pag., Mērsraga pag., Vandzenes pag., Balgales pag. un Rojas pag..

• Talsu mežniecība, atrodas Ģibuļu pag. „Kuršos”, uzraugāmā teritorija ir Talsu pils., Ģibuļu pag., Abavas pag., Lībagu pag., Sabiles pils., Strazdes pag., Virbu pag. un Stendes pils..

• Dundagas mežniecība, atrodas Dundagā, Pils ielā 13, uzraugāmā teritorija Dundagas pag. un Kolkas pag..

• Valdemārpils mežniecība, atrodas Valdemārpils l.t., „Atvaros”, uzraugāmā teritorija ir Īves pag., Valdemārpils pils. ar l. t., Laidzes pag., Lubes pag. un Valdgales pag..

• Kandavas mežniecība, atrodas Kandavā, Kūrorta ielā 2-39, uzraugāmā teritorija ir Kandavas pils. ar l.t., Kandavas nov., Vānes pag., Zemītes pag., Zantes pag., Cēres pag., un Matkules pag..

• Tukuma mežniecība, atrodas Tukumā, Mārtiņa ielā1, uzraugāmā teritorija ir Degoles pag., Džūkstes pag., Jaunsātu pag., Lapmežciema pag., Pūres pag., Slampes pag., Smārdes pag., Tukuma pils., Tumes pag., Engures pag., Zentenes pag., Irlavas pag., Lestenes pag., Sēmes pag., Jaunpils pag. un Viesatu pag..

• Ances mežniecība, atrodas Ances pag., „Lazdainēs”, uzraugāmā teritorija ir Ances pag. un Tārgales pag..

• Ventspils mežniecība, atrodas Tārgales pag. Skaru ciema „Atpūtniekos”, uzraugāmā teritorija ir Jūrkalnes pag., Užavas apg., Ziru pag., Popes pag., Tārgales pag., Vārves pag., Ventspils pils..

• Ugāles mežniecība, atrodas Ugāles pag. „Mežrūpniekos”, uzraugāmā teritorija ir Piltenes pils. ar l.t., Zlēku pag., Puzes pag., Ugāles pag., Usmas pag..

Tas, ka mainās mežniecību uzraugāmās teritorijas un samazinās mežniecību skaits, nenozīmēs, ka meža īpašniekiem turpmāk nebūs iespējams saņemt pakalpojumus, daļai meža īpašnieku būs cita pakalpojuma saņemšanas vieta. Veicot izmaiņas, tiek īstenota sabiedrības vēlme samazināt valsts pārvaldes iestāžu skaitu. Tas ir saistīts arī ar finanšu līdzekļu samazinājumu, jo liela skaita mazu mežniecību uzturēšanai nav resursu un tam seko arī darbinieku skaita samazinājums. Mežniecību skaitu un atrašanās vietu ietekmē arī mežniecību uzraugāmo teritoriju harmonizācija ar jaunizveidoto novadu teritorijām.

Pilnais Valsts meža dienesta virsmežniecību, mežniecību un uzraugāmo teritoriju saraksts atrodams Valsts meža dienesta mājas lapā sadaļā „ Kontakti ”

Valsts meža dienests (VMD)

x

Paroles atgadināšana