Mežs

Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana ELFLA un LAP pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana"


04.01.2010


Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumiem Nr. 1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai".

Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010. gada 4. janvāra līdz laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu.

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums - 8 000 000 LVL (astoņi miljoni lati).

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no to apstiprināšanas brīža.Informācija

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv . sadaļā ES atbalsts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs juridiskai personai atbilstoši tās juridiskajai adresei, fiziskai personai atbilstoši projekta īstenošanas adresei. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv .

Lauku atbalsta dienests (LAD)

x

Paroles atgadināšana