Mežs

Īstenots ELFLA projekts

Valsts meža dienests (VMD)
29.12.2009

Valsts meža dienests īstenojis Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana" projektu "Valsts meža dienesta meža ugunsapsardzības kontrolei nepieciešamo ugunsbīstamības teritoriju, ugunsgrēku skarto teritoriju informācijas sakaru sistēmas iekārtu tīkla pilnveidošana."

Projekta ietvaros modernizēts meža ugunsdzēsības sakaru iekārtu tīkls, kas papildus komunikācijai starp ugunsapsardzībā iesaistītajiem VMD darbiniekiem nodrošina mobilu uzraugāmās teritorijas kartogrāfiskā materiāla pieejamību, ieskaitot Meža valsts reģistra informāciju par teritoriju iedalījumu ugunsbīstamības klasēs. Tas nodrošina uz objektīvas informācijas balstītu lēmumu pieņemšanu ugunsgrēku ierobežošanas, dzēšanas un uzraudzības laikā.

Valsts meža dienests (VMD)

x

Paroles atgadināšana