Mežs

Mednis - 2010. gada putns Latvijā

Leta-Nozare
05.01.2010

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) par 2010. gada putnu izvēlējusies medni Tetrao urogallus - Latvijā apdraudētu meža putnu sugu. "Medņa" gadā LOB strādās, lai panāktu labāku medņu un to dzīvesvietu aizsardzību mūsu valstī, un aicinās uz sadarbību meža nozares pārstāvjus un medniekus.

Mednis ir tītara lieluma vistveidīgo kārtas putns. Medņu tēviņi ir zilganmelni, bet mātītes - rūsganbrūni raibas. Šie putni apdzīvo galvenokārt priežu mežus purvu malās. Pavasarī medņu tēviņi pulcējas riestos, kur dzied un cīnās par mātīšu uzmanību. Galvenā medņu barība ir priežu skujas, pavasarī - spilvju ziedi, bet vasarā - mellenes.

Ļoti ierobežotās izplatīšanās spējas dēļ mednis Latvijā cieš no populācijas sadrumstalotības. Šo putnu izplatīšanos ierobežo lieli izcirtumi, mežsaimnieciskās darbības negatīvā ietekme izpaužas arī kā traucējums pavasarī riesta laikā. Iespējams, medņus apdraud mežacūku skaita pieaugums mežos. Šo un citu faktoru ietekmē medņu skaits Latvijā sarūk - uzskaites 21 riestā kopš 2000.gada liecina, ka lielākajā daļā riestu medņu gaiļu skaits ir samazinājies.

"Tā kā mednis ir izteikts nometnieks un visu dzīvi pavada Latvijā, sliktajā populācijas stāvoklī mēs nevaram vainot kādu citu. Tā ir tikai mūsu pašu atbildība saimniekot Latvijas mežos tā, lai šeit būtu vieta arī medņiem," uzsver Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs un gada putna akcijas koordinators Viesturs Ķerus.

Nākamā gada laikā LOB apzinās neaizsargātos medņu riestus un veidos tiem mikroliegumus, kā arī uzlabos jau izveidotos medņu riestu mikroliegumus un cīnīsies pret medņiem kaitīgu mežsaimniecības praksi, piemēram, valsts mežos uzsākto cirsmu koncentrāciju. Ņemot vērā to, ka mednis ir prestižs medījums, LOB arī aicinās uz diskusiju medniekus par iespējamo sadarbību sugas saglabāšanā.

Iedzīvotāji ir aicināti atbalstīt gada putna akciju, ziņojot par medņu riestiem un citiem medņu novērošanas gadījumiem, tālr. 67221580, e-pasts: putni@lob.lv . Piedāvājam arī iziet apmācību speciālistu vadībā un piedalīties medņu uzskaitēs. Sīkāka informācija un pieteikšanās: http://www.motacilla.lv/?mod=162&id=10  vai pa tālruni 67221580.

Gada putna akciju LOB rīko jau piecpadsmito reizi. Iepriekš par gada putniem izvēlēti - grieze (1996), vakarlēpis (1997), zaļā vārna (1998), mazais ērglis (1999), ķīvīte (2000), ūpis (2001), lielais ķīris (2002), rubenis (2003), baltais stārķis (2004), ziemeļu gulbis (2005), lauka piekūns (2006), melnā dzilna (2007), melnais stārķis (2008) un jūraskrauklis (2009).

Leta-Nozare

x

Paroles atgadināšana