Mežs

Sadala valsts atbalstu meža nozarei 2010. gadam

Inese Galeja, AgroPols
08.01.2010

Vakar valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Zemkopības ministrija (ZM) izstrādāto Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2010.gadā”.


Sadala valsts atbalstu meža nozarei 2010. gadam

Vakar valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Zemkopības ministrija (ZM) izstrādāto Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2010.gadā”.

Kopējais atbalsta apjoms ir 141 224 latu, no kuriem:
- 32 824 lati tiks piešķirti meža nozares atbalsta un attīstības programmu un projektu īstenošanai.
- 100 000 lati tiks piešķirti zinātniskās izpētes projektiem.
- 8000 latus plāno piešķirt valsts starptautisko saistību izpildei Eiropas meža monitoringa sistēmas attīstības projekta „Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System” (FUTMON) ieviešanai. Eksperti par projektu iesniegumu un izpildes pārskatu vērtēšanu saņems 400 latus.

Tāpat noteikumu projektā noteikti izpētes un attīstības projektu vērtēšanas kritēriji, projektu iesniegšanas, vērtēšanas, līgumu slēgšanas un finansēšanas kārtība valsts atbalstam meža nozares attīstībai.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

AgroPols

x

Paroles atgadināšana