Mežs

Decembrī - 310 tūkst. kubikmetru, gadā - 13,56 milj. kubikmetru

Selva Šulce, AgroPols
13.01.2010

Gandrīz divarpus reižu mazāk

Kā liecina dati, aizvadītā gada decembrī meža īpašnieki un tiesiskie valdītāji izņēmuši 1776 apliecinājumus koku ciršanai, kas ir gandrīz divarpus reižu mazāk kā mēnesi pirms tam. Tāpat skaitļi liecina, ka, plānojot ciršanas apjomus 2009. gadā, decembrī izsniegtajos apliecinājumos* pieprasītais iespējamais iegūstamās koksnes apjoms bija 0,31 milj. m3, kas savukārt ir par 470 tūkst. m3 mazāk kā iepriekšējā mēnesī.


Pēc Valsts meža dienesta (VMD) apkopotās informācijas, meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem 2009. gadā izsniegtajos ciršanas apliecinājumos uzrādītais plānotais ciršanas apjoms kopumā ir 13,56 milj. m3 koksnes (8,92 milj. m3 valsts mežā**, bet 4,64 milj. m3 pārējā mežā***). Pavisam no 2009. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem izsniegti 56 785 ciršanas apliecinājumi, no tiem 24 415 - valsts mežā un 32 370 - pārējā mežā).

Gan aktīvāk, gan atturīgāk

Salīdzinot aizvadītajā gadā (no 1. janvāra līdz 31. decembrim) ciršanas apliecinājumos uzrādīto plānoto koku ciršanas apjomu kopumā un iepriekšējā gada skaitļus, redzam, ka pērn plānots cirst par 1,53 milj. m3 vairāk. Turklāt ieplānotais ciršanas apjoms jūtami palielinājies tieši valsts mežā, bet pārējā mežā - samazinājies. Skaitļi rāda, ka valsts mežā 2009. gada divpadsmit mēnešos izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais apjoms ir par 2,19 milj. m3 koksnes vairāk nekā 2008. gada divpadsmit mēnešos. Tikmēr pārējā mežā šajā laikposmā ciršanas apliecinājumos uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada divpadsmit mēnešiem, ir samazinājies par 0,66 milj. m3.

Bet pērnā gada decembrī izņemtajos apliecinājumos ciršanai valsts mežā uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms ir tikai 30 tūkst. m3, kas ir ievērojami mazāk kā novembrī, savukārt pārējā mežā izņemtajos apliecinājumos uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms decembrī ir 280 tūkst. m3, kas ir par 330 tūkst. m3 mazāk kā novembrī. Tādējādi 2009. gada decembrī, salīdzinājumā ar 2008. gada decembri, kopumā plānotais koksnes ciršanas apjoms ir palielinājies par 130 tūkst. m3, kur lielākais pieaugums (160 tūkst. m3) ir pārējā mežā, bet valsts mežā plānotais ciršanas apjoms, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada decembri, ir samazinājies par 30 tūkst. m3.Piezīmes:

* Ciršanas apliecinājumos tiek uzrādīts plānotais koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiks izcirsts, jo apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.

** valsts mežs - a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esošais mežs, zinātniskais mežs.

*** pārējais mežs - privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu u. c. mežs.

Plānoto koku ciršanas apjomu sadalījums īpašuma veidos no 2009. gada 1. janvāra līdz 31. decembrimAgroPols

x

Paroles atgadināšana