Mežs

Pārskats - līdz 1. februārim

Alīda Pēda, AgroPols
27.01.2010

Vēl tikai dažas dienas atlikušas līdz 1. februārim - noteiktajam datumam, kad katram meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāinformē mežniecība (jāiesniedz pārskats) par iepriekšējā gada laikā viņa mežā notikušajām izmaiņām - visām veiktajām darbībām.

Šo prasību spēkā uztur Meža likums, nosakot, ka meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam katru gadu ir pienākums Valsts meža dienestam (VMD) iesniegt informāciju par darbībām, kuru veikšanai bijis nepieciešams apliecinājums (apliecinājums ir dokuments, kas apliecina konkrētās plānotās darbības likumību un ir uzskatāms par šīs darbības atļauju), kā arī par meža bojājumiem, par tā atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un par jaunaudžu kopšanu.

Ikviens meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir informēts, kādos gadījumos šis apliecinājums ir nepieciešams. Proti - ja vēlas cirst kokus, iegūt meža reproduktīvo materiālu, rekonstruēt vai ierīkot meliorācijas sistēmas vai citas būves, kas var ietekmēt mežu, tāpat lietot minerālmēslus un pesticīdus meža zemē vai būvēt uzņēmumu (mežsaimniecības) ceļu.

Tātad - līdz nākamajai pirmdienai (1. februārim) ir jāsagatavo un jāiesniedz pārskats par veiktajiem darbiem pagājušajā gadā, un par šīs informācijas patiesumu atbild pats meža īpašnieks.

Informācija iesniedzama tajā mežniecībā, kuras teritorijā īpašums atrodas.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana