Mežs

Lieta nodota Valsts policijai

Selva Šulce, Valsts meža dienests (VMD)
22.02.2010

Valsts meža dienests (VMD) piektdien, 19. februārī, Valsts policijai nosūtījis informāciju par iespējamo noziedzīgo nodarījumu, ko dienesta attiecību ietvaros izdarījušas VMD amatpersonas saistībā ar mednieku apliecību izsniegšanu.

Kā jau iepriekš ziņots, ka 2009. gada novembrī VMD Klientu apkalpošanas daļas darbiniece pārkāpa mednieka apliecības izsniegšanas noteikumus, tāpēc 2009. gada 4. novembrī tika izveidota VMD komisija plašākai pārbaudei. Dienesta pārbaude VMD amatpersonu darbībās ļāvusi saskatīt vairākus pārkāpumus, par kuriem varētu tikt piemērota kriminālatbildība (ir viltoti dokumenti un paraksti, pārsniegtas dienesta pilnvaras un ļaunprātīgi izmantots dienesta stāvoklis).

Atgādinājumam: lai persona kļūtu par mednieku, tai ir jāsaņem mednieka apliecība. Šo apliecību, saskaņā ar Medību likumu, izsniedz VMD tām personām, kuras nokārtojušas eksāmenu mednieku eksaminācijas komisijā un ja uz tām neattiecas Ieroču aprites likumā noteiktie ierobežojumi. Mednieka eksāmens ir vienīgā zināšanu pārbaude, kas nepieciešama, lai iegūtu mednieka apliecību, kas savukārt ir pamatsmedību šaujamieroča iegādei.

VMD komisija, pārbaudot mednieku apliecību izsniegšanu un nomaiņu Rīgas reģionālajā virsmežniecībā laika posmā no 2006. līdz 2009. gadam, konstatējusi 146 gadījumus, kad, iespējams, mednieku apliecības izsniegtas nelikumīgi. Tajā skaitā2006. gadā šādu gadījumu bijis37, 2007. gadā - 56, 2008. gadā - 50, bet pērn - 3. Aizvadītajā gadā pārkāpumu skaits mednieku apliecību izsniegšanā ir strauji samazinājies, tas varētu būt izskaidrojams gan ar virsmežziņa maiņu virsmežniecībā, gan atbildīgās darbinieces atbrīvošanu no ieņemamā amata 2009. gada 14. aprīlī, viņai sasniedzot pensijas vecumu.

Pēc dienesta komisijas ziņojumā norādītajiem faktiem, tika sagatavoti materiāli ( saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 369. panta otrās daļas 2. punktu ) iesniegšanai Valsts policijā kriminālprocesa uzsākšanai par VMD strādājošām amatpersonām vai kādreiz strādājošiem darbiniekiem par pārbaudē atklātajiem pārkāpumiem, par kuriem varētu tikt piemērota kriminālatbildība.

VMD turpinās uzsāktais process par pārbaudē fiksēto prettiesiski izsniegto mednieku apliecību izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu par šo apliecību anulēšanu administratīvā procesa kārtībā.

Valsts meža dienests (VMD)

x

Paroles atgadināšana