Mežs

Pērn lauksaimniecībā neizmantotās zemēs ieaudzēti 3200 ha mežaudzes

Anta Blumberga, Leta-Nozare
09.03.2010

Pagājušajā gadā Latvijā lauksaimniecībā neizmantotās zemēs ieaudzēti 3200 hektāri mežaudzes, liecina Valsts meža dienesta (VMD) informācija.

Gadu iepriekš lauksaimniecībā neizmantotās zemēs tika ieaudzēti vairāk nekā uz pusi mazāk mežaudžu - 1500 hektāri. No tiem 500 hektāri reģistrēti kā plantāciju meži.

Pērn no kopējās ieaudzētās mežaudžu platības 1100 hektāri reģistrēti kā plantāciju meži.

VMD skaidro, ka meža ieaudzēšana ir jauna meža sēšana un stādīšana ar mežu neapklātās zemēs. Meža ieaudzēšanai lauksaimniecībā neizmantotās zemēs ir vairāki mērķi - racionāla zemes izmantošana, vides piesārņojuma samazināšana, lauku ainavu dažādošana, rekreācijas iespēju paplašināšana un citi.

Ieaudzētās meža platības var ierīkot arī kā plantācijas, kas ir īpašiem mērķiem ieaudzētas mežaudzes.

Galvenā ieaudzēto koku suga pērn bijusi egle - 58% no kopējām ieaudzētajām mežaudžu platībām, 25% no platībām ieaudzēts bērzs, 14% - priede. Savukārt pārējās koku sugas - baltalksnis, apse, melnalksnis un ozols - ieaudzēti 3% no kopējām ieaudzētajām mežaudžu platībām.

Kopš 2004.gada ar Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu tiek sekmēts meža ieaudzēšanas apjomu pieaugums.

Leta-Nozare

x

Paroles atgadināšana